Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Politiska system" och "Så här styrs Sverige"

Skapad 2016-04-22 12:42 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Politik handlar om att arbeta och samarbeta för att få ett så bra samhälle som möjligt. Det finns olika idéer om hur ett samhälle bäst organiseras och styrs och du kommer få lära dig om olika ideologier och olika sätt att styra länder i världen. Därefter kommer vi titta närmare på hur det går till att styra Sverige!
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

Politik handlar om att arbeta och samarbeta för att få ett så bra samhälle som möjligt. Det finns olika idéer om hur ett samhälle bäst organiseras och styrs och du kommer få lära dig om olika ideologier och olika sätt att styra länder i världen.
Därefter kommer vi titta närmare på hur det går till att styra Sverige!

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Undervisning – Genomförande och tidsplan

v. 17. Genomgång av PPL. Introduktion till temat, vad är politik- egentligen? Genomgång, demokrati och diktatur. Uppgifter att lösa i grupp. Film. Läsläxa till v. 18.

v.18 Genomgång, olika statsskick och ideologier och partier- hur hänger det ihop? Muntliga bedömningsuppgifter.

v.19 Vi övergår till att se hur Sverige styrs. Vi använder oss av genomgångar, diskussioner, film och olika texter. 

v. 20 Vi fortsätter jobba med hur Sverige styrs.

v. 21 Repetition. Skriftlig bedömningsuppgift kring "Så här styrs Sverige".

v.22 Feedback på bedömningsuppgiften samt diskussion kring bedömningen av arbetsområdet. 

v.23 Utvärdering.

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Vi jobbar framförallt med förmågorna analysförmåga, kommunikativ förmåga, begreppslig förmåga samt procedurförmåga.

Du får visa dina kunskaper både muntligt och skriftligt. Muntligt vid de diskussionsuppgifter i grupp vi har och skriftligt vid ett tillfälle.

Kopplingar till läroplan

 • Sh  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 9
  Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 9
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh  E 9
  Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
 • Sh  E 9
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
 • Sh  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
 • Sh  E 9
  Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Uppgifter

 • Genomgång riksdag och regering

 • Genomgång riksdag och regering

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: