Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Samling.

Skapad 2016-04-22 12:50 i Allén Dibber Sverige AB
Förskola

På samlingen hälsar vi barnen välkomna. Vi nämner även dem som är borta. Vi räknar, sjunger, läser tillsammans med barnen.

Innehåll

BAKGRUND

När vi hade samlingar i hela gruppen var det ofta för rörigt. Ljudnivån var för hög, barnen lyssnade varken på pedagogerna eller varandra.

 

MÅL

Vi vill att barnen blir bättre på att lyssna på varandra, visa respekt för den som talar, vänta på sin tur och förmedla sina tankar.     

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi börjar samlingen ca 10:30 varje dag. På måndagar har vi en gemensam samling där vi hälsar barnen välkomna, kollar närvaron och väljer ut veckans matvärdar. 

Resten av veckan delar vi upp oss i två eller tre åldersrelaterade grupper beroende av antal barn och pedagoger. Vi sitter i olika rum för att få lugn och ro. Vi anpassar samlingarna till barnens nivå där de äldre barnen ofta får leda samlingen och därigenom öka sitt delaktighet och inflytande i verksamheten.

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar genom att ta bilder, spela in video, skriva anteckningar. 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi pedagoger följer upp och utvärderar regelbundet hur det har fungerat och vad vi kan förbättra. Vi involverar även barnen i våra reflektioner genom att gå igenom bilderna tillsammans med barnen och vara lyhörda gentemot dem.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: