Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 5

Skapad 2016-04-22 13:32 i Montessoriskolan Vaxholm Grundskolor
Temat kommer att handla olika religioners ursprung och vilket syfte religionen och tron fyller för olika människor.
Grundskola 4 – 6

Allting har en början och ett slut, eller är det verkligen så? Måste det inte funnits någonting innan jorden skapades och på vilket vis skulle jordens existens ta slut. Jordens skapelse och existens är något som människor i alla tider har diskuterat. Vi kommer att lära oss om olika religioners förklaringar och hur de har påverkat och förändrat världen.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Undervisning

 

* Titta på filmer och läsa om de största religionerna.

* Göra gruppövningar där vi diskuterar olika etiska och moraliska frågor.

* Det ingår i arbetsperioden att redovisa sina kunskaper i någon form, skriftligt eller redovisning. 

* Eleverna får instruktioner med hänvisningar om var de hittar information om de olika religionerna.

* Vi kommer ha läxor varje vecka.

Avsnitt 4

Kunskapsmål

 • Du ska veta vad som kännetecknar de fem världsreligionerna.
 • Känna till ritualer och olika levnadsregler som är vanliga.
 • Kunna reflektera och resonera kring vilken betydelse religionen haft för människor och samhället.
 • Kunna föra resonemang om livsfrågor.

Bedömning

Bedömning av förmågor och kunskaper sker utifrån krav- nivåerna för årskurs 6. Nedan följer kraven för nivå E.

Kopplingar till läroplan

 • Re  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
 • Re  E 6
  Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
 • Re  E 6
  Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 • Re  E 6
  Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
 • Re  E 6
  Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
 • Re  E 6
  Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
 • Re  E 6
  Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Re  E 6
  Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: