Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från behov till produkt- genom backspegeln

Skapad 2016-04-22 15:31 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Du ska i detta arbetsområde söka fakta och beskriva en tilldelad vetenskaplig/ teknisk utveckling som har förbättrat människans levnadsvillkor. Vilka faktorer kan eller har påverkat upptäckten/utvecklingen. Du ska efter avslutat arbetsområde kunna ge exempel på drivkrafter/behov som har legat till grund för utvecklingen.
Grundskola 8 – 9 Teknik
Genom denna uppgift ska du få möjligheten att lära dig att förstå behovet eller de bakomliggande orsaker till människans strävan efter utveckling och förbättringar. Hur och var har upptäckter och teknikutvecklingar sin uppkomst? Varför? Vad har utvecklingen medfört för konsekvenser/effekter på natur, miljö, samhälle och individens livsvillkor?

Innehåll

Kursplan i ämnet

"Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov".
Arbetssätt och undervisning

 • Du kommer bli undervisad och få exempel på upptäckter och tekniska utvecklingsområden.
 • Du kommer genom undervisningen få diskutera i grupp om vilka faktorer som driver teknikutvecklingen framåt.
 • Du kommer att bli lottad en ”vetenskaplig upptäckt” eller ”teknisk utveckling” som du ska söka information och skriva om.
 • Du ska få söka information med hjälp av litteratur och internet.

Visa vad du lärt dig

 

 Du visar vad du lärt dig genom en skriftlig inlämning som beskriver historiken bakom upptäckten:

 • Vem beskrivs som upphovsman/kvinna till upptäckten/utvecklingen?
 • Hur kom upptäckten/utvecklingen till, vilka behov låg bakom?
 • Hur har upptäckten/utvecklingen utvecklats vidare fram till idag?
 • Vilken betydelse har upptäckten/utvecklingen haft för människan?
 • Vilka konsekvenser har upptäckten/utvecklingen haft för människan, samhället och miljön?

Du ska beskriva din lottade upptäckt/utveckling med ”röd tråd” som skapar sammanhang. Du ska även redovisa egna resonemang kring upptäckten/utvecklingen och dess betydelse. Dina resonemang ska vara av karaktären att de är beskrivande i ett eller flera led. Ju flera led du får in i ditt resonemang, ju större möjlighet till högre bedömning.

 

(max. 2 datorskrivna A4- sidor)
 

Du ska använda dig av de här rubrikerna:

Inledning – här beskriver du kortfattat det som du ska skriva om.

Fakta – här beskriver du de fakta som du har hittat.

Analys/resonemang – här resonerar du dina tankar kring upptäckten/utvecklingens betydelse och konsekvenser för människan, samhället och miljön, utgå från den fakta som du hittat.

Sammanfattande avslutning – här resonerar du hur du tror att din upptäckt/utveckling kan utvecklas vidare och vad det kan innebära för människan, samhället och miljön.

Källförteckning – Här skriver du in var du har hittat dina fakta som du har använt, och motivera varför du har valt  just dessa källor. Allt ska redovisas!

 

 

Tidsram

Arbetsområdet sträcker sig över 4 lektionstillfällen. 

Bedömning

Bedömningen kommer redovisas i teknikämnets kunskapsmatris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  A 9
 • Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: