Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 2016 Språk i Norden och på jorden åk 7

Skapad 2016-04-22 15:41 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska

Det svenska språket använder du dig av varje dag. Har du någon gång tänkt lite mer på detta språk? Hur du till exempel undrat varför vi pratar med olika dialekter? Eller varför norskan är mer likt svenskan än vad finskan är? Eller varför du skulle ha mycket lättare att förstå en islänning om du hade levt för 1000 år sedan.

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om detta.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

Bedömning - vad och hur

Vad?

Se matris nedan

 

Hur?

 

Prov där du genom att hitta exempel i en text kan visa att du ser skillnader mellan svenska och norska/danska och kan resonera kring dessa skillnader.

Prov där du visar att  du kan resonera kring svenska språkets ursprung och släktskap med andra språk.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • Du lär dig om svenska språkets ursprung och utveckling genom bildspel som finns i bloggen i unikum, genomgångar, diskussioner och arbete med digitala läromedlet "Digilär" som alla elever får ett eget inlogg till.
 • Du får möjlighet att göra jämförelser mellan svenskan och närliggande språk genom att arbeta med Duolingo.

Se bloggen för mer detaljerad information om arbetsuppgifter.

Du får bland annat lära dig följande:

 • Att känna till olika språkgrupper och namn på några. Förstå varför språken är uppdelade i olika språkgrupper.
 • Att känna till den indoeuropeiska språkgruppen och dess bakgrund väl, kunna de stora grenarna och den svenska grenen.
 • Att känna till vilka språk som talas på Åsaskolan idag och vilka språkgrupper de tillhör.
 • Lära dig om norska, danska och isländska och jämföra med svenskan. Lära dig skillnaden mellan nordiska språk och de officiella språken i Norden.
 • Kunna resonera om varför vissa språk är närmare släkt med varandra än andra och kunna förklara hur det hänger ihop.

Tid

Vecka 17-20

Begrepp

Viktiga begrepp

 • språkgrupp/språkträd/språkfamilj
 • språkgren
 • indoeuropeisk
 • germansk
 • nordgermansk /  nordisk
 • officiellt språk
 • land
 • självstyre

 

 

Uppgifter

 • Utvärdering av Språk i Norden och på jorden

 • Utvärdering av Språk i Norden och på jorden

Matriser

Sv SvA
VT 2016 Språk i Norden och på jorden

E
C
A
Ursprung (sv)
Föra resonemang om svenska språkets ursprung samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader
enkelt och till viss del underbyggt
utvecklat och relativt väl underbyggt
välutvecklat och väl underbyggt
Särdrag (sv)
Föra resonemang om svenska språkets särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader
enkelt och till viss del underbyggt
utvecklat och relativt väl underbyggt
välutvecklat och väl underbyggt
(sva)
Föra resonemang om (språkliga varianter inom svenskan samt) några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
enkelt och till viss del underbyggt
utvecklat och relativt väl underbyggt
välutvecklat och väl underbyggt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: