Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA Sagor åk 7

Skapad 2016-04-23 09:55 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Vi kommer att arbeta med sagor under fyra veckor. Vi ska lyssna på sagor, läsa sagor och skriva sagor. Vi kommer att gå igenom vad som är specifikt för en saga och också titta på vilka egenskaper olika sagokaraktärer har.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk

Vi kommer att arbeta med sagor under fyra veckor. Vi ska lyssna på sagor, läsa sagor och skriva sagor. Vi kommer att gå igenom vad som är specifikt för en saga och också titta på vilka egenskaper olika sagokaraktärer har.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SvA
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SvA  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • SvA  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Konkretiserade mål

Du ska:
*Skriva en egen saga och lära sig hur en saga är uppbyggd.
*Lära dig vad som är specifikt för sagor
*Lära dig vilket språk man använder i sagor

Undervisningen

Du kommer att få lyssna på sagor, läsa sagor och skriva en egen saga.

Vi kommer att gå igeom vad som är specifikt för en saga och hur man skriver en saga.

Vi kommer även att titta på sagofigurer och vilka egenskaper de traditionellt blir tilldelade

Bedömning

Se matris

Uppgifter

 • Sagotema SvA åk 7

 • sagor

 • sammanfattning av sagan

Matriser

SvA
Sagor åk 7 SVA

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sagans anpassning till temat
Din saga är i huvudsak anpassad till sagans särskilda texttyp.
Din saga är relativt anpassad till sagans särskilda texttyp.
Din saga är väl anpassad till sagans särskilda texttyp.
Sagans innehåll och uppbyggnad
Din saga innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad
Din saga innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad
Din saga innehåller väl utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad
Sagans språk
Din saga har viss språklig variation och enkel textbindning och följer i huvudsak språkliga normer och strukturer.
Din saga har relativt god språklig variation och utvecklad textbindning och följer språkliga normer och strukturer
Din saga har god språklig variation och välutvecklad textbindning och följer språkliga normer och strukturer
Bearbetning
Du bearbetar din text utifrån givna instruktioner. Du behöver oftast stöd i processen.
Du bearbetar din text själv utifrån instruktioner/respons.
Du bearbetar din text självständigt och tar stöd av egen bearbetning och respons.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: