Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den västerländska skönlitteraturens historia

Skapad 2016-04-23 12:33 i Forssaklackskolan Borlänge
Vi utgår från läromedlet Portal och UR:s serie "Hej litteraturen!" och de klassiker som eleverna själva valt på biblioteket.
Grundskola 8 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Vi människor har fängslats av berättelser i alla tider. Tack och lov började människor skriva ner sina historier redan för flera tusen år sedan. Många av dessa texter finns ännu kvar och fortsätter att fascinera och inspirera dagens författare, skådespelare, filmskapare, andra konstnärer och inte minst oss läsare och filmälskare.

Många av er har sett Disneys versioner av gamla klassiker som AlladinSvärdet i stenen, Ringaren i Notre Dame och Djungelboken. Shakespeares pjäser spelas ständigt på teatrar runt om i världen. Ett exempel är Romeo och Julia som även har filmatiserats många gånger. Vikingarnas berättelser lever vidare i serier som t ex Vikings.

Den västerländska skönlitteraturens historia delas in i sju epoker och nu i årskurs 8 kommer vi att studera de första sex epokerna mer ingående. Det är antiken, medeltiden, renässansen, upplysningen, romantiken och realismen. 

 

Innehåll

Arbetsbeskrivning

Under resterande veckor av vårterminen kommer vi att jobba med litteraturhistoria. Vi kommer att studera litteraturen från antiken till och med realismen på 1800-talet.

 

Du kommer att:

 • lära dig om olika författare och deras verk och lära dig om tiden författaren levde i,
 • lära dig vad som är typiskt för de olika epokerna
 • och läsa en klassiker från valfri epok,
 • läsa utdrag ur olika klassiker i antologierna vi har på skolan,
 • träna på läsförståelse och visa att du kan resonera kring det du läst.

 

Examinationen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång genom att du resonerar kring det du läst och hört, samt genom ett skriftligt prov där du visar att du kan koppla författare, verk och tidsanda med rätt epok.

Du kommer att läsa din klassiker både i skolan och hemma och redovisa det du läst fortlöpande varje vecka. Du behöver läsa ca en fjärdedel av din bok varje vecka för att den ska bli utläst och redovisad inom en månad. 

Syfte

Att utveckla läsförståelse samt få en litteraturhistorisk översikt.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Hej litteraturen!

Faktablad och läsförståelseuppgifter

Uppgifter

 • Läsa och redovisa en klassiker

 • Prov litteraturhistoria

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav svenska

E
C
A
,
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
,
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: