Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vatten

Skapad 2016-04-23 17:22 i Hovhultsskolan Uddevalla
Vi kommer att arbeta om vattnets egenskaper, miljöförstöring, näringskedjor, fakta om växter och djur i havet.
Grundskola 2 NO (år 1-3)

Vad är vatten för något och hur fungerar det? Du ska få göra experiment och jämföra resultatet med dina kamraters resultat. Du ska också få göra studiebesök vid havet. Du ska få en större förståelse för hur viktigt det är att vi är rädda om vårt vatten.

Innehåll

Mål med arbetet

 • Du ska kunna vattnets 3 olika former (flytande, fast och gas).Du ska kunna beskriva några experiment.
 • Du ska kunna läsa och förstå en enklare faktatext.
 • Du ska veta hur du kan vara rädd om vårt vatten.
 • Du ska kunna hur vattnets kretslopp fungerar.

Undervisningen

Du ska:

 • få göra studiebesök vid havet.
 • lära dig olika begrepp.
 • få rita näringskedjor
 • få läsa och skriva faktatexter om djur och växter i havet
 • få se olika filmer om vatten.
 • veta vad du kan göra för att vara rädd om vårt vatten.
 • veta hur vattnets kretslopp fungerar.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • Bi  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • Bi  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
 • Bi  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Bi  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Bedömning

Du ska få visa

 •  att du kan läsa och förstå en enkel faktatext.
 •  att du kan rita en näringskedja.
 •  att du kan göra enkla experiment och berätta om dem.
 •  att du vet hur du kan göra för att vara rädd om vårt vatten.
 • att du vet hur vattnets kretslopp fungerar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: