Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3 ht 2016 Hanvikens skola

Skapad 2016-04-24 08:04 i Hanvikens skola Tyresö
Grundskola 3 Svenska
...

Innehåll

1. Konkreta mål- elevdel

Du ska kunna:

 • skriva meningar och använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
 • stava vanligt förekommande ord.
 • skriva enkla faktatexter och instruktioner.
 • skriva berättelser med tydlig inledning, handling och avslut.
 • berätta om och beskriva vardagliga händelser.
 • läsa högt med inlevelse och svara på frågor till texten.
 • läsa elevnära texter med flyt.

2. Undervining/arbetssätt- elevdel

Gemensamma genomgångar. Självständigt arbete. Arbeta i Språkskrinet och läsförståelseboken. Läsa i läsebok hemma och i skolan. Läsa texter och svara på frågor.

3. Bedömning- elevdel

Du visar att

 • du kan stava enkla ord i dina egna texter.
 • du kan skriva egna faktatexter och/eller berätta utifrån givna stödord eller stödord du själv har plockat ut ur en text.
 • du kan skriva en enkel instruktion.
 • du kan skriva berättelser med tydlig inledning, handling och avslut.
 • du kan berätta om händelser muntligt och skriftligt. 
 • du kan läsa högt med inlevelse och flyt.

 

4. Övergripande mål från del 2.2 "Kunskaper"- LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

5. Syfte- LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

6. Centralt innehåll- LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

7. Kunskapskrav- LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: