Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Charlie and The chocolte factory

Skapad 2016-04-24 12:36 i Thunmanskolan Knivsta
Vi tränar att förstå talade engelska, reflektera över vad vi sett i skrift genom att ta del av en av de brittiska barn och ungdomsklassikerna Kalle och chokladfabriken.
Grundskola 7

Vi tränar på att förstå talade engelska samt att reflektera i skrift utifrån instruktioner. Detta gör vi med filmen Kalle och chokladfabriken som utgångspunkt.  En filmatisering av en av den engelska litteraturtraditionen mest kända barn och ungdomsklassikerna böcker.

Innehåll

Avsnitt 1

Uppgifter

  • Film review

Matriser

Engelska Thunmanskolan - grundmatris 7-9

Läsa, höra, förstå

E
C
A
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detalj i innehållet i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer utifrån budskap och instruktioner.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer utifrån budskap och instruktioner.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer utifrån budskap och instruktioner.
Eleven visar sin förståelse genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner.
Eleven visar sin förståelse genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner.
Eleven visar sin förståelse genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner.

Skriftlig framställning

E
C
A
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Eleven formulerar sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig Tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Realia

E
C
A
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: