Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2016-04-24 13:34 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Lpp för det vi arbetar med i svenska i åk 6
Grundskola 6 Svenska

Svenska är ett ämne som vi jobbar med hela tiden. Läsförståelse jobbar vi med i faktaböcker, skönlitteratur, när vi läser nyheter, i matten och när du hämtar fakta på internet. Vi kommer att jobba med olika regler för stavning och grammatik. Vi diskuterar olika nyheter och det vi läser om i faktaböckerna. Vi kommer att skriva olika rapporter i no, egna fördjupningsarbeten, reflektion om veckan som varit, texter till presstationen och olika berättelser.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i svenska syftar till att eleverna skall utveckla sin förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen i svenska detta läsår är att:
Du skall utveckla din förmåga att läsa och sammanfatta det du läser i åk 6, både faktatexter och skönlitteratur.
Du skall utvekckla din förmåga att vara kritisk och kontrollera den information du hämtar in.
Du skall utveckla din förmåga att uttrycka dina åsikter och lyssna till andras argument. Du skall också samla fakta för att kunna diskutera och veta mer om det du pratar eller skriver om.
Du skall utveckla din förmåga att skriva olika sorters text, till exempel brev, argumenterande text (insändare) instruerande och berättande text.
Du skall utveckla din förmåga att använda regeler för stavning och grammatik när du skriver och pratar.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Arbetssätt

Eleverna läser skönlitteratur och skriver bokrecensioner. De läser olika fakta- och nyhetstexter.
Vi jobbar med språkregler, ord och begrepp genom att ha veckans ord och lektioner där vi går igenom nya regler och hur de används. Eleverna arbetar med Röda tråden och Vän med svenska.
Eleverna skriver i sin reflektionsbok, so-, no-böcker och andra uppgifter, till exempel brev och insändare.
Vi har diskussioner. Eleverna argumeterar och lyssnar på varandra. Ett exempel är när vi diskuterar var skattepengar skall anvädas till.
Vi samlar information från böcker, tidningar, filmer och internet.

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att sammanfatta en skönlitterär text när du skriver bokrecensioner eller gör en muntlig sammanfattning.
Jag bedömer din förmåga att uttrycka dig i skrift  och din anpassning av språket i alla de texter du producerar.
Jag bedömer din förmåga att formulera dig och anpassa språket vid diskussioner och redovisningar.
Jag bedömer din förmåga att använda dig av regler i grammatik och stavning i det du skriver.
Jag bedömer din förmåga att vara källkritisk och söka information när du gör det via böcker, tidningar och dator.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: