Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5 vt -16

Skapad 2016-04-24 14:11 i Öjersjö Storegård Partille
Grundskola 5 Svenska
...

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Syfte)

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Vad ska vi göra? (Centralt innehåll)

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Konkretiserande innehåll

Så här kommer vi arbeta

Vi arbetar med läsförståelse, skriver dikter och kortare berättande texter.

Arbetsområdets mål och Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Hur ska du visa att du kan? (Bedömning)

Dina skriftliga arbeten samt test på läsförståelse bedöms.

Matriser

Sv
Svenska åk 5- Skriva

Eleven visar
Eleven visar
Eleven visar
LÄSFÖRSTÅELSE
Eleven visar
grundläggande läsförståelse
god läsförståelse
mycket god läsförståelse
DIKTER
Eleven kan skriva olika slags texter med
begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
BERÄTTANDE TEXT
KOPPLING TILL UPPGIFTEN
• eleven följer instruktionen • texten fungerar i huvudsak som en berättelse.
• eleven följer instruktionen • texten fungerar relativt väl som en berättelse
• eleven följer instruktionen • texten fungerar väl som en berättelse.
BERÄTTANDE TEXT
INNEHÅLL HANDLING BESKRIVNINGAR
• begripligt innehåll • enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling • räknar upp händelser
• relativt tydligt innehåll • utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling • återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser
• tydligt innehåll • välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling • förmedlar upplevelser och värderar/utvecklar dessa
BERÄTTANDE TEXT
STRUKTUR
• uppbyggnaden går att följa
• uppbyggnaden är tydlig • textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t.ex. och, men • ansatser till styckeindelning
• uppbyggnaden lyfter texten • textuppbyggnad med hjälp av sambandsord • i huvudsak fungerande styckeindelning
BERÄTTANDE TEXT
SPRÅK *språklig variation * regler för språkriktighet
• viss variation i ordvalet • meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt • tempusbruket stör inte förståelsen
• relativt varierat ordval • meningsbyggnaden är relativt varierad och relativt korrekt • tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen
• god språklig variation, ordvalet är passande och höjer textens kvalitet • meningsbyggnaden är varierad och relativt korrekt • tempus används på ett riktigt sätt
BERÄTTANDE TEXT
SKRIVREGLER
*stor/liten bokstav används med viss säkerhet • stavfel förekommer men de stör inte förståelsen
• relativt få fel i användningen av skiljetecken • relativt få stavfel som inte stör förståelsen
få fel i användningen av skiljetecken • få stavfel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: