Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden och Europa åk 5, vt-16

Skapad 2016-04-24 14:41 i Öjersjö Storegård Partille
Grundskola 5 Geografi
...

Innehåll

Varför ska vi göra det här? Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Vad ska vi göra? Centralt innehåll åk 4-6

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Konkretiserat innehåll

 

 • Världsdelar och kontinenter
 • jordens uppbyggnad - krafter som påverkar jordytan( plattor, jordskorpan, vulkaner, jordbävningar
 • Nordens länder; jämförelser mellan länderna
 • nordiska språk ( filmer, jämföra ord, datorprogram)
 • naturtyper och var i Europa de finns (taiga, stäpp, macchia, tundra och lövskog)
 • begrepp, t.ex export, rebublik, vegetation, klimat, sund, udde, ebb, flod, innanhav m.fl.
 • Europas kartgeografi; bergskedjor, länder, huvudstäder, vatten, öar

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att
ha gemensamma genomgångar
träna på begrepp som hör till området
läsa faktatexter med uppgifter till
titta på filmer
arbeta med olika dataprogram
söka fakta i böcker och på internet
arbeta med olika typer av kartor samt kartkunskap

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Ge  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • Ge  E 6
  I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Ge  E 6
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 6
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
 • Ge  E 6
  Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser

Ge
Norden

Eleven visar
Eleven visar
Eleven visar
KARTOR
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt
NAMNGEOGRAFI
NORDENS NAMNGEOGRAFI
• grundläggande kunskaper
•goda kunskaper
• mycket goda kunskaper om
GEOGRAFISKA BEGREPP
ANVÄNDER GEOGRAFISKA BEGREPP
• på ett i huvudsak fungerade sätt
• på ett relativt väl fungerade sätt
• på ett väl fungerade sätt
NATUR- OCH KULTURLANDSKAP
Eleven har * kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra **
* grundläggande ** enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
* goda kunskaper ** utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
* mycket goda kunskaper ** välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: