Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering Åk 7

Skapad 2016-04-24 15:18 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Du ska under några lektioner få möjligheter att fördjupa dina kunskaper i orientering. Du kommer bland annat att få lära dig hur olika kartor är uppbyggda och olika karttecken, så att du, med trygghet, kan följa en karta och orientera dig i okänd mark.

Innehåll

Syfte och mål

Undervisningen i ämnet Idrott & Hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

För dig innebär det följande konkreta mål:

- Känna till de vanligaste karttecken och vad de betyder.

- Kunna föra resonemang om vilken väg som är mest lämplig för att nå önskat mål.

- Kunna orientera sig i okänd och mindre känd miljö med hjälp av karta och andra hjälpmedel.

Kopplingar till läroplan

  • Idh  7-9
    Friluftsliv och utevistelse Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.

Undervisning

I orientering kommer vi att ha både praktiska och teoretiska övningar. På de teoretiska passen lär oss hur en karta är uppbyggd och vilka olika karttecken det finns och vad de betyder. På de praktiska passen övar vi ute i naturen på de kunskaper vi fått från de teoretiska passen och orienterar i både känd, minde känd och okänd miljö.

Bedömning

Jag kommer att titta på:

  • Hur aktiv du är under lektionerna.
  • Att du förstår kartans färger och tecken.
  • Hur du resonerar kring och genomför vägvals-, avstånds- och framkomlighetsbedömningar.
  • Att du med hjälp av en karta kan hitta i okända miljöer.

Matriser

Idh
Orientering Åk 7

Orientering

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Orientering
Kartors uppbyggnad och symboler samt orientering efter kartor i kända och okända miljöer.
Du kan enskilt orientera dig i okänd terräng efter tydliga ledstänger eller du kan tillsammans med kamrat orientera dig i okänd terräng efter både tydliga ledstänger och mindre tydliga ledstänger.
Du kan enskilt orientera dig i okänd terräng efter både tydliga ledstänger och mindre tydliga ledstänger eller du kan tillsammans med kamrat orientera dig i okänd terräng efter både tydliga och mindre tydliga ledstänger, varav större delen av mindre tydliga ledstänger.
Du kan enskilt orientera dig i okänd terräng efter både tydliga och mindre tydliga ledstänger, varav större delen av mindre tydliga ledstänger.
Ny aspekt
Kartors uppbyggnad och symboler samt orientering efter kartor i kända och okända miljöer.
Du kan göra enkla vägval-, avstånds- och framkomlighetsbedömningar.
Du kan göra utvecklade vägval-, avstånds- och framkomlighetsbedömningar.
Du kan göra väl utvecklade vägval-, avstånds- och framkomlighetsbedömningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: