Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Framtidsstaden - Future City VT16-HT16

Skapad 2016-04-24 23:00 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Framtiden är i fokus när vi utforskar tekniken och fysiken kring stadsbyggnation.
Grundskola 7 – 9 Teknik Fysik
Vi väver ihop kunskaper om fysik och teknik utvecklar framtidens stadsmiljö.

Innehåll

Centralt innehåll

Vi tittar på tekniska system och hur vi använder resurser. Vi bygger en framtida stadsmiljö och analyserar dess styrkor och svagheter.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9

Matriser

Fy Tk
Matris framtidsstaden

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att....

 • Tk   identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk   identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk   använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk   värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Identifiera behov
Du kopplar ihop användare med behov.
Du beskriver hur olika användare har olika behov och kopplar detta till någon lösning.
Du beskriver hur olika användare har olika behov och kommer med flera lösningsalternativ.
Använda begrepp
Du använder till viss del tekniska termer.
Du använder dig av teknisk termonologi på ett till största delen korrekt sätt.
Du använder teknikområdets terminologi på ett korrekt och varierat sätt.
Jämföra material
Du väljer material och motiverar ditt val med någon teknisk egenskap.
Du väljer flera material och motiverar dina val med tekniska egenskaper.
Du ger förslag på olika materialval och jämför dem hjälp av deras tekniska egenskaper.
Resonemang om konsekvenser av tekniska lösningar
Du resonerar kring hur några teknikval påverkar individ, samhälle eller miljö.
Du resonerar i flera led kring hur teknikval påverkar individ, samhälle eller miljö.
Du resonerar insiktsfullt i flera led kring hur teknikval påverkar individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: