👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Småfåglar i Sverige

Skapad 2016-04-25 10:07 i Grebbestadsskolan Tanum
Grundskola 6 Biologi Geografi
Under några lektioner ska du få lära dig om några av våra vanligaste småfåglar. Vi ska även gå ut och lyssna på några fågelläten.

Innehåll

Undervisning – Genomförande och tidsplan

 

Du ska göra en Keynote om följande fåglar:

 • bofink
 • lövsångare
 • sädesärla
 • talgoxe
 • blåmes
 • pilfink
 • ev eget val av småfågel

Använd t ex NE för att hitta information. Länka lätet till din Keynote.

Mål - konkretisering

För dig betyder det att du ska kunna:

 • utseende
 • föda
 • boplats
 • familj
 • läte
 • kuriosa

...om sex av våra vanligaste småfåglar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6

Matriser

Bi Ge
Biologi Kunskapskraven för åk 6

E
C
A
Elevens förmåga att använda naturvetenskaplig information. Elevens förmåga att anpassa naturvetenskaplig information till sammanhanget.
Eleven kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Elevens förmåga att genomföra fältstudier och andra undersökningar. Elevens förmåga att formulera frågeställningar och planeringar.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Elevens förmåga att förklara och visa på biologiska sammanhang. Elevens förmåga att använda biologins begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.