Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2016-04-25 10:12 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Starta med hjälp av bildstöd, lyssna på sagor och ljudband.
Förskola

Planeringar är den karta som leder oss vidare i vårt arbete. Här beskriver vi vad vi vill ska hända, hur arbetet ska genomföras (arbetssätt och metoder) samt hur uppföljning och utvärdering ska ske.

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

jFå barnen att förstå och förstärka språket med bildstöd

Att varje barn får utveckla sitt talspråk, ordförråd och begrepp

Att kunna berätta, ställa frågor och kommunicera med andra

 

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Genom att använda kroppsspråk, sånger, rörelser, sagor, ramsor samt bildstöd och tecken.

Daglig dialog vid måltider, samlingar, av och på klädning,  samt lyssnar och ställer frågor i den dagliga verksamheten och i de olika aktiviteterna förstärker vi språket.

Vi är lyhörda och vägleder barnen när de kommunicerar med varandra under olika språk situationer.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Att ställa frågor, vara delaktiga. Barnen får möjlighet att föra en dialog utifrån deras intresse.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Kontinuerliga uppföljning och planeringar samt barnfri tid  under den dagliga verksamheten.

Avsnitt 5

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: