Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Historia åk 5 VT-16

Skapad 2016-04-25 11:08 i Gruvrisskolan Falun
Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat hiskoriska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.
Grundskola 5 Historia

Under våren 2016 kommer vi att arbeta med Sveriges historia och denna gång handlar det om nordens befolkning, hur de reste och varför de reste - om migration och kulturmöten. Vi startar vid tiden från vikingatid och fram till mitten av 1800-talet.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Avsnitt 2

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med följande delar:

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Bedömning

För att nå kunskapskraven i Historia för åk 5 behöver du:

 • kunna undersöka utvecklingslinjerna migration och kulturmöten och beskriva enkla samband mellan olika tidsperioder.
 • visa hur någon av utvecklingslinjerna har påverkar vår samtid och motivera ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
 • kunna använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

 

Uppgifter

 • Så här kommer du att arbeta:

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: