Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading Holes

Skapad 2016-04-25 12:21 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Ett arbete med utgångspunkt i Louis Sachars bok "Holes". Fokus på läsförståelse samt diskussioner.
Grundskola 8 Engelska

Stanley Yelnats is under a curse. A curse that began with his no.-good-rotten-pig-stealing great-great-grandfather. Unjustly he is being sent to a boys´ detention center: Gamp Green Lake. Unfortunately, there is no lake in Camp Green Lake- but there are an awful lots of holes...Are you ready to start digging?

Innehåll

Syfte

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
 • formulera sig och kommunicera i tal
 • språkliga strategier för att förstå samt kommunicera

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Konkretisering

När du  sammanfattar bokens handling samt kommenterar både helhet och detaljer samt resonerar kring bokens karaktärer och handling så visar du din förmåga att läsa, förstå och tolka innehållet i längre autentiska texter. Detta gör du i diskussioner och skrivuppgifter.

När du bl.a. gissar från sammanhang, antecknar, slår upp ord och går tillbaka i texten visar du att du kan använda dig av några språkliga strategier att förstå texter.

 

Undervisning

 • Vi läser/lyssnar både hemma och i skolan.
 • Vi tränar talet genom samtal och talövningar samt högläsning
 • Vi arbetar med grammatik och ordförråd
 • Vi skriver kortare texter för att sammanfatta, tolka och analysera.
 • Vi ser filmen Holes och jämför med boken.

Bedömning

 • Din förmåga att läsa, förstå och tolka innehållet i Holes
 • Din förmåga att använda olika strategier för att förstå texten
 • Din förmåga att kommunicera i tal.

Matriser

En
Engelska år 8, Holes

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsförståelse - återge och kommentera (frågor till boken + skriftlig uppgift)
Du kan inte redogöra för, diskutera eller kommentera det du läst eftersom du inte förstått det tillräckligt väl alternativt inte läst boken.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Muntlig interaktion – korrekthet
Språkliga strategier för att kommunicera
Du behöver mycket stöd för att kunna delta i samtalet och deltar endast någon gång.
Du visar vilja att delta i samtalet och ger kort respons på vad kamraten säger. Du motiverar ibland vad du har sagt och uttrycker åsikter. Du behöver ibland stöd till att utveckla dina tankar
Du är aktiv och tar initiativ i samtalet. Du bygger ibland vidare på vad kamraten säger och ställer frågor för att stötta dina kamrater. Du använder omformuleringar, synonymer, beskrivningar för att lösa problem som uppstår.
Du ställer följdfrågor och bygger vidare på vad andra har sagt och bidrar till att samtalet fördjupas genom att komma med egna uppslag, uttrycka dina åsikter och motivera. Du lyssnar på dina kamrater. Du använder effektivt omformuleringar, synonymer. beskrivningar för att lösa problem som uppstår.
Innehåll- innehåll och omfång
Du behöver mycket stöd för att förmedla ett enkelt innehåll. Din muntliga förmåga uppfyller inte uppgiftens krav på innehåll gällande koppling till boken eller dina egna tankar i tillräcklig omfattning.
Du förmedlar ett enkelt innehåll. I din framställning finns koppling till boken samt dina egna tankar i tillräcklig omfattning.
Du förmedlar ett relativt fylligt innehåll. I ditt deltagande i diskussionen finns tydlig koppling till boken samt dina egna tankar. Du utvecklar dina tankar.
Du förmedlar ett fylligt innehåll och talar utförligt. I ditt deltagande i diskussionen finns tydlig, lämplig och relevant koppling till boken sammanvävt med dina egna tankar. Du utvecklar och motiverar dina tankar.
Innehåll och sammanhang
Du gör så pass många grammatiska fel att dessa stör kommunikationen och gör ditt tal svårbegripligt. Du har svårt att med enkel engelska förmedla det som du vill framföra. Ditt innehåll är mycket magert.
Du gör en del grammatiska fel som stör kommunikationen, men allt är ändå förståeligt. formulerar dig begripligt och relativt samman-hängande, med enkel engelska. Du är inte så detaljerad i din framställning.
Du gör en del grammatiska fel, men ditt tal har ändå ett visst flyt och variation Du formulerar dig relativt samman-hängande och med visst flyt. Du har ett ganska rikt innehåll, där du har fördjupat vissa delar.
Du gör få grammatiska fel och använder mer avancerade grammatiska strukturer med god variation vilket ger ditt tal bra flyt och sammanhang. Din framställning är innehållsrik och detaljerad.
Uttal och intonation
Du har svårt att uttala en hel del ord. Det är svårt att förstå vad du säger.
Du uttalar en hel del ord fel, men gör dig ändå till stor del förstådd. Din intonation blir till viss del korrekt.
Du har gott uttal och relativt god intonation.
Du har mycket bra uttal och god intonation.
Ordförråd
Du har svårt att hitta ord, för att uttrycka det du vill säga och du använder dig av en del svenska ord.
Du använder dig av ett enkelt, men begripligt ordförråd.
Du har ett relativt varierat ordförråd.
Du har ett stort ordförråd och god förmåga att kommunicera på engelska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: