Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppföljning

Skapad 2016-04-25 12:50 i Solbackens förskola Munkedal
Uppföljning av temat Spindeln
Förskola

Först skapar barnen ett spindelnät av maskeringstape. Samtidigt diskuteras hur spindelnät ser ut och vilka former som finns i det. Barnens kunskap och erfarenhet styr samtalet.

Sedan målar barnen med vattenfärg. Då pratar vi om färger, hösten, vad spindeln gör när det blir vinter mm.

När färgen har torkat hjälps barnen åt med att ta bort tapen och såhär blev det. Samtidigt pratar vi om att spindelnät är ”klistriga” ungefär som tapen. Man kan fastna i båda (fast människor kan inte fastna i spindelnät…).

Innehåll

Uppföljning

2015-10-22

Vi har nu arbetat ett tag med temat spindel. Var och en har ansvarat för att ta tillvara och utveckla det som barnen är intresserade av inom temat. De allra flesta tematillfällena har varit spontana och fångat barnens intresse i stunden. Ibland har någon planerat och genomfört något särskilt och de tillfällena har alla fallit ut väl. På avdelningen har det dykt upp spindlar och spindelnät på flera platser och i olika utföranden. Barnen deltar aktivt i flera av projekten. Bland annat gör de egna spindlar av piprensare till spindelnätet i taket. Några barn har gjort spindlar av deg. Vi kan se att några av barnen har lärt sig att spindeln har åtta ben och många ögon!

 

Bilden visar en spindel som ett barn på två år har gjort.

 

Vi tittar på spindelnät varje dag när vi är ute. Näten finns både på gården och i omgivningen när vi går på promenad. Ibland är näten fulla med vattendroppar, då syns de extra bra. Ibland hittar vi spindlar också. De är alltid jätteintressanta att titta på. Flera av barnen vågar nu peta på spindeln och kanske hålla i den. Det är fortfarande ointressant för våra barn hur många ben spindeln har men att de är långa det vet de. Däremot är det intressant att leta efter spindlar och se hur fort de springer eller hur stora de är.

 

Vi har börjat med en ny sång, en variant på Imse Vimse. Den får vi sjunga gång på gång för barnen tycker mycket om den.

 

Imse vimse spindel

Tappa nå´t på tån  

Ringde till en doktor

På en telefon

 

Doktorn var ute

Och meta´ med en vän

Så Imse vimse spindel

Fick ringa klockan fem

 

Pedagogernas insatser

Var och en har själv ansvarat för att ta tillvara barnens intresse och frågor kring spindeln. Var och en har också planerat och genomfört aktiviteter med barnen utifrån temats innehåll. Det har gjort att barnen har mött spindlar och spindelnät på flera olika sätt. Barnen har skapat i deg och lera. Potatishalvor och vassvippor har också blivit spindlar. De spindlarna levde i en värld av pinnar, grenar och mossa ända tills de såg ut som russin!

Vi har särskilt ansträngt oss med att fånga barnens nyfikenhet och intresse. Därför har temat inte riktigt fått den inriktning som vi trodde att det skulle ta. Barnen har varit nyfikna på att våga röra eller hålla i spindlar. De har också velat sjunga om spindlar vilket vi har gjort ungefär hundra gånger om dagen och när som helst under dagen dessutom.

Samtalen har varit varierande både i längd och i intensitet. Ibland har vi bara pekat

-Där är en spindel

-Ja

Ibland har vi fört långa samtal om spindlar, spindelnät, vad spindlar äter, om spindlar går på toa, vad spindlar gör på vintern och så mycket mer.

Vi har kontinuerligt berättat för varandra i arbetslaget vad vi gjort inom temat och gemensamt diskuterat hur man kan jobba vidare utifrån det vi fått reda på.

Teoretisk bakgrund

Barn i våra åldrar lär genom att göra, upptäcka och uppleva med hela kroppen säger John Dewey (Internationellt erkänd professor emeritus i pedagogik, 1859-1952). Vi håller med! Våra barn vill undersöka, känna, skapa, uppleva och utforska med alla sinnen. Vi ser att intresset för temat är stort när kreativitet och frihet är ledord medan intresset sjunker drastiskt så fort vi börjar "undervisa" om till exempel antal ben.

Vi ser också tydligt att Vygotskijs (Pedagogisk teoretiker, 1896-1934) teori om att lärande sker bäst då den nya kunskapen har anknytning till redan befintlig kunskap stämmer på våra barn. Vår utmaning har varit att ta reda på vad barnen redan vet om spindlar för att kunna bygga vidare på den kunskapen.

Teorireferenserna kommer från den kurslitteratur som ingick i "Naturvetenskap och teknik" för barnskötare som gick hösten 2015.

Barnens utveckling

Barnen har följt temat hittills med stort intresse. Vi går ofta promenader på olika håll i omgivningen och barnen är alltid uppmärksamma på om de ser spindlar eller spindelnät. Alla barnen vet att det är en spindel som har gjort näten och att det kan fastna saker i dem (men inte människor).

Den nya varianten på Imsa Vimse Spindel är otroligt populär och några barn kan den utantill efter ca fyra veckor. Alla barn hänger med i rörelserna, särskilt på slutet när vi visar fem med fingrarna.

Barnen kopplar tydligt ihop spindlar med spindelnät.

Dokumentation

Vi har dokumenterat kontinuerligt genom fotografier och alster som visats i hallen och på avdelningen för barn och föräldrar. Barnen kommer också att få var sin dokumentation i Unikum kopplad till temat.

Barnen har själva varit med och valt vad som skall visas i hallen och på avdelningen. Oftast presenteras alster och skapelser med barnens egna ord och berättelser.

Samverkan med vårdnadshavare

Vårdnadshavarna har informerats muntligt vid hämtning och lämning om vad vi arbetat med. De har också haft möjlighet att följa arbetet både i hallen och på avdelningen. Vi har även informerat om vad vi gjort inom temat i vår blogg på Unikum.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: