Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande tal

Skapad 2016-04-25 13:15 i Da Vinciskolan Ale
Planering för att förbereda och hålla ett argumenterande tal.
Grundskola 8 Svenska

Ni har precis skrivit insändare vilka oftast bygger på att man tycker något om något och sedan skriver ner vad som är fel, hur det kan bli bättre och varför man vill att det ska ske en förändring. Nu är det dags igen att skriva en så kallad argumenterande text. Den här gången ska du dock istället framföra dina argument muntligt inför din klass.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Bedömning - vad och hur

Vad?

Se centralt innehåll (lila) och kunskapskrav (blå)

Hur?

Ditt argumenterande tal kommer att bedömas utifrån matrisen i denna planering.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Sv  E 9
  Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
 • Sv  C 9
  Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Sv  C 9
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
 • Sv  A 9
  Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
 • Sv  A 9
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Undervisning och arbetsformer

Portalboken s. 90-94 (Att vara en god talare)

Portalboken s.108 (Att förbereda ett föredrag)

Portalboken s. 102-104 (Att argumentera)

Måndag den 25 april gör vi övningsuppgiften "På minuten" samt argumenterar för och emot "Totalförbjud alla fyrverkerier". Därefter förbereder du talet som ska framföras på måndag den 2 maj.

Tänk särskilt extra på inledning och avslutning!

 

Ord och begrepp

Retoriska knep:

upprepning (t.ex. Du får en bra bil till ett bra pris.)

anafor (flera led börjar på samma sätt, t.ex. Skön att se på, skön att sitta i, skön att köra.)

antites (motsatsord ställs intill varandra, t.ex. Gammal och ung, rik och fattig - alla kan köra den!)

hyperbol (stark överdrift, t.ex. Den håller i evighet!)

retorisk fråga (en fråga som inte kräver något svar, t.ex. Vem vill inte ha en sådan bil?)

allitteration Flera ord börjar på samma bokstav, t.ex. Fords fantastiska former.)

Matriser

Sv
Argumenterande tal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Inledning
Talet har en kort inledning där ämnet enkelt presenteras.
Talets inledning är tydlig och väcker åskådarens intresse.
Talets inledning är tydlig och väcker åskådarens intresse genom att talaren är engagerad och personlig.
Tes
Ditt tal har en enkel tes som till stor del går att förstå.
Ditt tal har en tydlig tes som är lätt att förstå.
Ditt tal har en mycket tydlig tes där du tydligt visar din åsikt i frågan/ämnet.
Argument
Talet innehåller ett eller flera enkla argument som stöder din tes.
Talet innehåller minst två tydliga argument som stöder din tes. Talet innehåller exempel och fakta som stöder argumenten.
Talet har flera argument som stöder din tes. Talet innehåller exempel, fakta och egna upplevelser/ värderingar som tydligt och trovärdigt stöder argumenten.
Avslutning
Talet har en kort och enkel avslutning där du presenterar en enkel lösning eller sammanfattning av din tes.
Talet har en tydlig avslutning med minst en av följande punkter: En sammanfattning av dina argument, det viktigaste argumentet lyfts fram, tesen upprepas och/eller en uppmaning till läsaren.
Texten har en tydlig och utförlig avslutning med flera av följande punkter: en sammanfattning av dina argument, det viktigaste argumentet lyfts fram, tesen upprepas och/eller en uppmaning till läsaren.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: