Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normbrytande bildskapande

Skapad 2016-04-25 13:36 i Ugglums skola Partille
Grundskola 7 – 9 Bild
...

Innehåll

Vad ska du göra?

 

Vad är normer? Vad innebär det att falla utanför normerna? Hur påverkas vi av normer? Kan vi välja att vara som vi är/som vi vill utan att det får konsekvenser? (Utgå från diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion/trosuppfattning, sexuell läggning, etnicitet, ålder, funktionsvariation) Dessa frågor är grunden till detta arbetsområde som du nu ska undersöka för att sedan gestalta det i digitalt bildarbete. 

Hur ska du göra?

Skissa upp en idé (tex som mindmap) om hur du vill visa att normer kan brytas. Visa för respons innan du fortsätter. Planera sedan för ditt fortsatta arbete:

Kanske vill du ta egna foton för att sedan redigera i något digitalt program. Du behöver kanske då också jobba med miljö, rekvisita, kostym och make up. Det går bra att använda bilder från nätet för att montera fotocollage också.

Skapa en lärlogg i Unikum i ämnet bild. Döp uppgiften till "Normbrytande bildskapande" Där jobbar du efter följande punkter:

Berätta om din idé. Fota din skiss och lägg upp den.

Skriv efter varje lektion om hur du har tänkt/jobbat. Vad har funkat bra/dåligt?

Lägg upp en bild under arbetets gång och en på din färdiga bild.

Gör till sist en analys av en kompis bild:

1 Beskriv bilden (beskriv så mycket du kan av detaljer, komposition, motiv, färger, ljus och skugga du ser i bilden UTAN att tolka så tänk på hur du uttrycker dig.

2 Tolka bilden (vad TROR DU bilden handlar om? Utgå från dig själv)

3 Reflektera (vad tänker du på när du ser bilden? Det kan vara allt mellan himmel och jord. Något du varit med om själv. En nyhetshändelse. En bok. En film. Berätta!!!

 

 

Varför ska du göra detta?

Vi jobbar med förmågorna att Undersöka, kommunicera, skapa, presentera och analysera i denna uppgift! 

Matriser

Bl
BILD kunskapskrav åk 7-9, Ugglum

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
  • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
E
C
A
Skapa/Undersöka
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Skapa/Undersöka
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Skapa/undersöka
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Analysera
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Presentera
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: