Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämvikt, Tyngdkraft och Friktion

Skapad 2016-04-25 13:59 i Oxledsskolan Partille
Ett temaarbete på ca två veckor i årskurs 2.
Grundskola 2 NO (år 1-3)

Vad är jämvikt, tyngdkraft och friktion ?

Det skall vi utforska på en lekplats. 

Spännande va´?

Innehåll

Syfte

Vi kommer att utveckla våra förmågor att undersöka och förklara.

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Fysik genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

Vi undersöker begreppen tyngdkraft, jämvikt och friktion på en lekplats närområdet. 

Vi kommer att läsa faktatexter om tyngdkraft, jämvikt och friktion. Vi kommer också att se filmer som beskriver begreppen.

Utifrån det vi undersökt och läst om tränar vi oss på att förklara. 

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Kunskapskrav

 Under arbetets gång ska du:

 • utföra enkla undersökningar på en lekplats.
 • träna dig på att förklara begreppen tyngdkraft, jämvikt och friktion 

I detta arbete får du stöd och hjälp från både lärare och klasskamrater.

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Bedömning/dokumentation

Vi bedömer dina förmågor under arbetets gång.

Vi bedömer din förmåga att förklara begreppen tyngdkraft, jämvikt och friktion utifrån dina undersökningar på lekplatsen. 

Detta gör vi i mindre grupper

Lycka till !

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: