Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik, cellen och arvet

Skapad 2016-04-25 14:02 i Iggesunds skola Hudiksvall
Grundskola 9

Cellen är den minsta enheten av liv och grunden för allt levande. De flesta organismer består av en enda cell, medan en del har många fler celler.

Innehåll

Elevdel

Mål till dig som elev

När du har arbetat med avsnittet kan du:

 • beskriva några av cellens organeller och deras funktion
 • förklara vad kromosomer, DNA och gener är och deras funktion
 • beskriva hur en vanlig celldelning går till
 • redogöra för vad den genetiska koden är och var den finns
 • förklara vad som är speciellt med reduktionsdelning
 • beskriva hur vi ärver våra gener
 • förklara skillnaden mellan dominanta och vikande anlag och ge några exempel
 • beskriva vad en mutation är och vad den kan leda till

 

Centrala begrepp: Organell - cellkärna, cellvätska, cellmembran, mitokondrie och lysosom. Kromosom, DNA och gen, vanlig celldelning, den genetiska koden, könsceller och reduktionsdelning, könskromosomer - X och Y, dominant och vikande, mutation 

Bedömning
Vi kommer att bedöma din förmåga att:
- förstå och använda centrala begrepp
- dokumentera
- laborera

 Hur ska du visa vad du har lärt dig?
- Att skriftligt kunna förklara de centrala begreppen vid prov
- Att muntligt/skriftligt redovisa någon laboration
- Att muntligt/skriftligt kunna redovisa en fördjupning

 

Undervisning

Du ska få övning i att: - läsa och tolka faktatexter
- laborera
- dokumentera
- göra jämförelser och dra slutsatser


Undervisningen kommer att ske på följande sätt:

- Föreläsningsform där eleverna har möjlighet att ställa frågor och föra diskussionen framåt.
- Instuderingsuppgifter som görs både individuellt och i smågrupper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: