Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I fablernas värld. Åk 4

Skapad 2016-04-25 14:08 i Irstaskolan Västerås Stad
I tusentalsår har fabler berättats och inspirerat människor till skapande i ord och bild. Fabler är berättande text som vill både roa och lära oss något.
Grundskola 4 Svenska
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Förväntat resultat /bedömningar

Du ska:

- veta vad de texttypiska dragen för en fabel är

- veta hur en fabel är uppbyggd

- kunna några vanliga talesätt med djur

- veta vilka skrivregler som gäller när man skriver en dialog

- planera och skriva en egen dialog

- läsa och ge respons på andras fabler

Undervisning/ arbetsformer

Du ska:

- lyssna på och läsa texter för att lära oss om fabelns struktur

- öva på att skriva dialoger

- träna på att beskriva djurs egenskaper

- planera och rita/ skriva en egen fabel med hjälp av dina klasskamrater

- läsa andras texter och öva på att ge respons

- veta vad tempus betyder och kan urskilja verb i preteritum

Uppgifter/ bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga hur du:

- förstår syftet med en fabel

- skriver en berättande text

- hanterar stavning- och skrivregler

- ger respons och tar emot konstruktiv kritik

Matriser

Sv
Svenska kunskapskrav år 4-6 Lgr 11

Läsa

Otillräkliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsa
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Läsförståelse
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i kronologisk ordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i kronologisk ordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Tolka och analysera
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.

Skriva

Otillräkliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Skriva olika slags texter
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skrivteknik
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Skriva berättande texter
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.
Informationssökning
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas.
Källkritik
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett bra sätt.
Förtydliga texters budskap
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven. Du ska träna på ordklasser och kunna urskilja substantiv, verb och adjektiv.
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra estetiska uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande. Du kan använda verb i rätt form i berättande texter.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra estetiska uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande. Du använder verb i preteritum i berättande texter.
Omdömen
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.

Tala

Otillräkliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Samtala
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt.
Muntligt framförande
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till det budskap du vill få fram, på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till det budskap du vill få fram, på ett bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: