Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma Prima 2 B kapitel 8-10

Skapad 2016-04-25 14:26 i Prästslättsskolan Karlshamn
Grundskola 2 Matematik

Det fina med matematik är att ju mer matte du kan desto fler tillfällen dyker upp där du har nytta av den.

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Du ska få lära dig ...

 

 • jämföra, uppskatta och mäta massa i kilo (kg) och hekto (hg)
 • om multiplikation
 • mer om subtraktion i talområdet 0 - 20
 • subtraktion i talområdet 0 till 100 med tiotalsövergång
 • rita och måla symmetriska bilder
 • välja rätt räknesätt när du löser matematiska uppgifter (problemlösning)
 • subtraktion med uppställning

 

Du kommer att lära dig genom att ...

 

 • laborera
 • spela spel
 • redovisa hur vi tänker med hjälp av matteord
 • samtala om olika strategier vid huvudräkning och problemlösning. Hur tänker du?
 • arbeta i vår matematikbok
 • rita och måla symmetriska bilder

Matriser

Ma
PRIMA kapitel 8

Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Talområdet 0-20
Du förstår och kan räkna subtraktion med enkla strategier.
Du räknar stegvis uppåt eller nedåt för att se differensen.
Du förstår och kan räkna subtraktion med enkla strategier.
Multiplikation
Du kan se en upprepad addition som en multiplikation. Du kan multiplicera faktorerna i vilken ordning du vill och ser att produkten blir lika.
Du kan med hjälp av laborativt material se en upprepad addition som en multiplikation.
Du kan se en upprepad addition som en multiplikation. Du kan multiplicera faktorerna i vilken ordning du vill och ser att produkten blir lika.
Multiplikation
Du ser sambanden med dubbelt, två-hopp och fem-hopp
Du kan med hjälp av tallinjen göra två-hopp och fem-hopp.
Du ser sambanden med dubbelt, två-hopp och fem-hopp
Geometri
Du kan jämföra , uppskatta och mäta massa. Du förstår förhållandet enheterna kg och hg.
Du kan med hjälp och stöd jämföra, uppskatta och mäta massa i kg och hg.
Du kan jämföra, uppskatta och mäta massa. Du förstår förhållandet enheterna kg och hg.

Ma
Prima 2 B kapitel 9

Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Talområdet 0-100
Du förstår och kan räkna subtraktion med tiotalsövergång. Du kan räkna subtraktion där första termen saknas (öppen utsaga/ekvation).
Du kan med hjälp av laborativt material räkna subtraktion med tiotalsövergång och subtraktioner där första termen saknas.
Du förstår och kan räkna subtraktion med tiotalsövergång och subtraktioner där första termen saknas.
Multiplikation
Du kan direkt teckna en multiplikation utan att ta steget över addition där den ena faktorn är 2, 5 eller 10.
Du kan med hjälp av laborativt material och vägen över addition teckna en multiplikation där ena faktorn är 2, 5 eller 10.
Du kan direkt teckna en multiplikation utan att ta steget över addition där ena faktorn är 2, 5 eller 10.
Multiplikation
Du kan tvåans, femmans och tians tabell.
Du kan delvis tvåans, femmans och tians tabell.
Du kan tvåans, femmans och tians tabell.
Division
Du kan se sambandet mellan multiplikation och division. Du kan dela täljaren i så många delar som nämnaren anger.
Du kan med hjälp av laborativt material dela täljaren i så många delar som nämnaren anger.
Du kan se sambandet mellan multiplikation och division. Du kan dela täljaren i så många delar som nämnaren anger.

Ma
Prima 2 B kapitel 10

Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Symmetri
Du kan rita och måla en bild så att den blir symmetrisk. Du förstår vad ordet symmetri betyder.
Du kan med hjälp rita och måla en bild så att den blir symmetrisk.
Du kan rita och måla en bild så att den blir symmetrisk. Du förstår vad ordet symmetri betyder.
Olika räknesätt
Du kan välja räknesätt och skriva en lösning till en matematisk uppgift.
Du kan med hjälp välja räknesätt och skriva en lösning till en matematisk uppgift.
Du kan välja räknesätt och skriva en lösning till en matematisk uppgift.
Subtraktion
Du kan göra en uppställning och lösa ett tal med subtraktion i talområdet 0-100.
Du kan med hjälp och laborativt material ställa upp och lösa ett tal med subtraktion.
Du kan göra en uppställning och lösa ett tal med subtraktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: