Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EngelskaTU01A vt-16

Skapad 2016-04-25 14:33 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 8 Engelska

  Vi  lär oss mer om Sydafrika genom att läsa olika texter, lyssna på olika texter, se på dokumentärer och ha diskussioner. Vi utökar vårt ordförråd inom ämnesområdena internationella relationer, arbetsliv, natur, djurliv och turism.Vi  tränar vi på verbformer, past simple, past perfect, modal verbs.

Vi fördjupar oss inom ett ämne från Sydafrika och presenterar för klassen.

Arbetet skall redovisas i grupp eller individuellt.Gruppen/eleven skall även göra en plansch som visar något från arbetsområdet

Innehåll

Mål

Undervisning och arbetsformer

 
 • Vi läser och lyssnar på texter i olika genrer från områden i världen där engelska talas.
 • Vi utökar vårt ordförråd.
 • Vi tränar på att prata engelska i par och i grupp.
 • Vi skriver olika typer av texter.
 • Vi väljer ut fakta, bearbetar den och presenterar muntligt för klassen.
 • Vi ser på film och tv-program och reflekterar kring dessa.
 • Vi lär oss grammatiska strukturer.

Vi arbetar med text- och övningsbok samt I-pad för att öva läs- och hörförståelse och träna grammatik och vokabulär. 


Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd i din förmåga att:

- förstå och tolka innehållet i talad engelska och olika slags texter.

- formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

- reflektera över livsvillkor och kulturella förhållanden i delar av världen där engelska används.

 

Bedömningen baseras på:

-att du visar att du förstår talad engelska och olika texter genom att berätta om dem i tal eller skrift.

-de texter du skriver på engelska.

-din muntliga aktivitet i kommunikativa övningar.

-förberedda och oförberedda förhör och prov. 

Matriser

En
Bedömningsmatris för Engelska åk 7-9

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Lyssna och förstå
Eleven förstår till viss del tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven förstår tydligt talad engelska i normalt tempo.
Eleven förstår helhet och några viktiga detaljer i talad engelska i normalt tempo.
Eleven förstår helhet och detaljer i talad engelska.
Redogöra
Eleven kan till viss del redogöra för innehållet.
Eleven kan i enkel form redogöra för innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för och på enkelt sätt kommentera och diskutera innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehållet.
Läsa och förstå
Eleven förstår till viss del enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven förstår enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven förstår helhet och några viktiga detaljer i texter i olika genrer.
Eleven förstår helhet och detaljer i texter i olika genrer.
Redogöra
Eleven kan till viss del redogöra för innehållet.
Eleven kan i enkel form redogöra för innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för innehållet. Eleven kan på enkelt sätt kommentera och diskutera innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för innehållet. Eleven kan nyanserat diskutera och kommentera innehållet.
Tala-framställning
Eleven kan till viss del uttrycka sig enkelt och begripligt i tal.
Eleven kan uttrycka sig enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande.
Eleven kan uttrycka sig till viss del varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig med visst flyt. Eleven formulerar sig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan formulera sig varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig med flyt. Eleven formulearr sig med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Tala- interaktion
Eleven kan till viss del uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Eleven kan uttrycka sig enkelt och begripligt. Eleven uttrycker sig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan uttrycka sig tydligt och med visst flyt. Eleven uttrycker sig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan uttrycka sig tydligt och med flyt. Eleven uttrycker sig med anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat.
Använda strategier
Eleven kan med handledning använda sig av någon strategi.
Eleven använder sig i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar internationen.
Eleven använder sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven använder sig av tydliga strategier för att lösa problem.
Skriva
Eleven uttrycker sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Eleven uttrycker sig enkelt och begripligt i sammanhängande skrift.
Eleven uttrycker sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i skrift.
Eleven uttrycker sig varierat, tydligt och sammanhängande i skrift. Eleven formulerar sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbetning av text
Eleven kan med handledning bearbeta och göra enkla förbättringar av sina texter.
Eleven kan till viss del göra enkla förbättringar av sina texter.
Eleven kan bearbeta och förbättra sina texter.
Eleven kan på egen hand bearbeta och göra förbättringar av sina texter.
Social och kulturell förståelse
Eleven kommenterar i mycket enkel form företeelser i engelsktalande länder. Eleven gör enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Eleven kommenterar översiktligt företeelser i engelsktalande länder. Eleven jämför med egna erfarenheter.
Eleven kommenterar utförligt företeelser i engelsktalande länder. Eleven jämför utförligt med egna erfarenheter.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. Eleven gör mycket välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: