Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mästerkatten 2B kapitel 1

Skapad 2016-04-25 14:38 i Västerholm Grundskolor
Denna LPP beskriver de arbetsområden vi arbetat med i samband med kap 1 i Mästerkatten 2B.
Grundskola 2 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Så här ska vi arbeta

Vi arbetar praktiskt med konkret material såväl som teoretiskt. Vi arbetar i helklass, i grupp, i par samt enskilt. Vi samtalar mycket kring hur vi tänker. I kap 1 introducerar vi begreppet multiplikation. Vi tränar tabell 2, 4, 5 och 10. Vi tränar på sambandet mellan addition och multiplikation. Vi lär oss också svåra subtraktionstabellen och tränar på att använda vår kunskap i addition för att räkna subtraktion. Vi tränar mycket på att berätta hur vi tänker och på att använda olika strategier, som t.ex. tallinjen för att subtrahera nära tal.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du ska visa vad du lärt dig genom att delta aktivt i diskussioner, grupparbeten samt genom att utför uppgifter i matteboken. Du ska klara av diagnosen.

Kunskapskrav

Antingen kopplas kunskapskrav eller läggs matris in.

Avsnitt 6

Matriser

Ma
Mästerkatten 2A kap 2

Kap 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Multiplikation
Jag förstår att multiplikation är upprepad addition.
Jag kan räkna ut produkten genom att använda upprepad addition.
Jag kan 2:ans, 4:ans, 5:ans och 10:ans tabell ganska bra.
Svåra subtraktionstabellen
Jag förstår att det finns samband mellan subtraktion och addition.
Jag kan använda mina kunskaper i addition för att räkna subtraktion, t.ex. "jag vet att 8+9 är 17, då är 17-9=8".
Reflektion
Jag kan fundera över hur jag tänker och vilka strategier jag använder.
Jag kan berätta om hur jag tänker och om vilka strategier jag använder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: