Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mästerkatten 2B kapitel 2

Skapad 2016-04-25 14:39 i Västerholm Grundskolor
Denna LPP beskriver de arbetsområden vi arbetat med i samband med kap 2 i Mästerkatten 2B.
Grundskola 2 Matematik Modersmål
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Så här ska vi arbeta

Vi arbetar praktiskt med konkret material såväl som teoretiskt. Vi arbetar i helklass, i grupp, i par samt enskilt. Vi samtalar mycket kring hur vi tänker. I kap 2 fortsätter vi att träna tabell 2, 5 och 10.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du ska visa vad du lärt dig genom att delta aktivt i diskussioner, grupparbeten samt genom att utföra uppgifter i matteboken. Du ska klara av diagnosen.

Kunskapskrav

Avsnitt 6

Matriser

Ma Ml
Mästerkatten 2A kap 2

Kap 2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Multiplikation
Jag förstår att multiplikation är upprepad addition.
Jag kan räkna ut produkten genom att använda upprepad addition.
Jag kan 2:ans, 5:ans och 10:ans tabell ganska bra.
Tallinje 0-200
Jag kan räkna till 200.
Jag kan placera ut tal på tallinjen upp till 200.
Jag kan storleksordna tal upp till 200.
Positionssystemet
Jag vet vad ental, tiotal och hundratal är.
Jag kan peka ut entalen, tiotalen och hundratalen.
Jag kan dela upp ett tal i ental, tiotal och hundratal.
Reflektion
Jag kan fundera över hur jag tänker och vilka strategier jag använder.
Jag kan berätta om hur jag tänker och om vilka strategier jag använder.
Räknemetoder
Jag kan räkna ut stora tal med hjälp av uppställning.
Jag kan räkna ut stora tal genom att räkna ut först tiotalen och sen entalen.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: