Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mästerkatten 2B kapitel 3-5

Skapad 2016-04-25 14:40 i Västerholm Grundskolor
Denna LPP beskriver de arbetsområden vi arbetat med i samband med kap 3, 4 och 5 i Mästerkatten 2B.
Grundskola 2 – 3 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Så här ska vi arbeta

Vi arbetar praktiskt med konkret material såväl som teoretiskt. Vi arbetar i helklass, i grupp, i par samt enskilt. Vi samtalar mycket kring hur vi tänker. I kap 2 fortsätter vi att träna tabell 2, 5 och 10.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du ska visa vad du lärt dig genom att delta aktivt i diskussioner, grupparbeten samt genom att utföra uppgifter i matteboken. Du ska klara av diagnosen.

Kunskapskrav

Avsnitt 6

Matriser

Ma
Mästerkatten 2A kap 2

Kap 3-4-5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Avrundning
Jag vet att man kan avrunda tal.
Jag vet hur man avrundar till närmsta tiotal.
Jag vet hur man avrundar till närmsta hundratal.
Jag kan räkna med överslagsräkning.
Klockan
Jag kan klockslaget 5 över och 5 i.
Jag kan klockslagen 10 över och 10 i.
Jag kan klockslagen 20 över och 20 i.
Jag kan klockslagen fem i halv och fem över halv.
Algoritm med tiotalsövergång
Jag vet hur man använder minnessiffra i en additionsalgoritm (uppställning)
Jag vet hur man växlar med subtraktion i en algoritm (uppställning)
Jag kan räkna tal med växling med hjälp av algoritmer.
Taluppfattning
Jag kan räkna upp till 1000.
Jag kan storleksornda tal upp till 1000.
Jag kan dela upp ett tal i ental, tiotal och hundratal.
Problemlösning
Jag kan välja en passande strategi för att lösa en uppgift.
Jag kan visa hur jag har tänkt när jag har räknat ut ett tal.
Jag skriver ut enhet i mitt svar (kronor, kilo, centimeter).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: