Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

På expedition i djurparken - ma kapitel 8

Skapad 2016-04-25 15:02 i Grebbestadsskolan Tanum
Grundskola 2 Fysik Matematik

Vi kommer att jämföra, uppskatta och mäta massa. Det innebär att fundera ut hur mycket något kan väga. Enheten är kilogram=kg. Vi kommer att repetera och träna mer på goda strategier i subtraktion. Då ska du tänka och träna på att subtrahera med 9 och 8. Vi går igenom räknesättet multiplikation och tränar tabellerna 2, 5 och 10 på olika sätt.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi arbetar med kapitel 8 under veckorna 16-19, 2015.

Vi kommer att gå igenom att multiplikation är upprepad addition t.ex. att 2+2+2+2+2 också kan skrivas 5x2.

Vi kommer att gå igenom subtraktion med 9 genom att visa på differensen mellan tal.

Vi kommer att gå igenom subtraktion med 8 genom att visa på differensen mellan tal.

Du kommer att arbeta med problemlösning.

Du kommer att träna multiplikationstabeller med program på ipad.

 

Matriser

Fy Ma
Bedömningsmatris i matematik, åk 1-3

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: