Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sörgårdens plantering

Skapad 2016-04-25 19:07 i Kastanjen Haninge
Från frö till planta.
Förskola

På avdelningen Sörgården kommer barnen att få möjlighet att plantera och följa processen från frö till planta.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Barnen är i åldrarna 2-3 år. Genom att yngre grupperna samarbetar har vi möjlighet att dela upp barnen utefter var barnen befinner sig i sin utveckling.

Mål

-Alla barn ska få möjlighet att följa processen från frö-planta

-Att ta ansvar och samarbeta

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

Omformulering av läroplansmål

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Efter att vi har samtalat tillsammans med barn, kommer de att få plantera varsitt frö. Detta kommer vi sedan att följa, genom att vattna och ta hand om våra plantor.

Vi kommer att följa processen och samtala om vad som händer.

Uppföljning

Utvärdering

Analys och utveckling

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: