Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 5. Individer och grupper

Skapad 2016-04-25 19:25 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi kommer att arbeta med kapitlet Individer och grupper ur samhällskunskapsboken Upptäck samhälle.
Grundskola 5 Samhällskunskap

Vi kommer att arbeta med följande arbetsområden:

 • Varför lever vi tillsammans?
 •  Familjen förr och nu.
 • Hur olika familjer kan se ut.
 • När föräldrar flyttar isär.
 • Skolan förr och nu.
 • När barn mår dåligt.
 • Vad är mobbing? 
 •  Vad är nätmobbing?

Innehåll

Elevdel

I detta arbetsområde ska vi ha: 


Gemensam läsning, samtal och diskussion om texterna i läroboken.
Gemensamma samtal och diskussioner om bilder och olika frågeställningar.
Vi kommer också att ha värderingsövningar och se på filmer. Vi kommer att träna på att skriva en resoneranade text.

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Konkreta mål för eleven

Målen och syftet med kapitlet Individer och grupper är att eleverna ska kunna besvara följande frågor:

 • Varför lever vi tillsammans?
 • Vad måste vi ta hänsyn till när vi lever tillsammans i familjen, i skolan och i samhälle.
 • Hur har familjen, skolan och samhället förändrats?
 • Vilka orsaker kan finnas till att barn mår dåligt och vilken hjälp kan ett barn få?
 • Vad är mobbing och nätmobbing?

Bedömning

Vi kommer att bedöma :

Deltagande i diskussioner. Kunna resonera för och nackdelar. Kunna skriva en resonerande text. Resultat på läxförhör.


Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: