Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The USA

Skapad 2016-04-25 19:31 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Wings red - Section 4
Grundskola 8 Engelska

I terminens sista arbetsområde kommer ni att få läsa texter och göra ett grupparbete om USA. Vi inleder arbetsområdet med att gemensamt läsa en text ur Wings red och därefter får ni i små grupper välja bland något  fördjupningsområde som ni sedan redovisar muntligt.
Arbetsområdet sträcker sig från v. 19-23 vt-16

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi inleder arbetsområdet med att läsa några texter i Wings red och att prata lite allmänt om landet. Vi diskuterar även vilka skillnader och likheter ni tror det är att leva i USA jämfört med i Sverige.
Därefter kommer ni att i grupper om tre eller fyra elever att få planera, genomföra ett fördjupningsarbete.

Ni redovisar ert arbete muntligt inför klassen v. 21-22 med hjälp av stödord. Ni behöver inte lämna in något skriftligt utan det är er förmåga att formulera er muntligt som kommer att bedömas. Därför är det viktigt att ni kommer väl förberedda inför redovisningen och inte står och läser innantill från en text. För att göra presentationen mer intressant är det bra att ha bilder att visa, t.ex. en presentation i Keynote eller en poster. Det brukar också kännas lättare att redovisa om man har något att visa och peka på.

Arbetsgång:

 • Skumma igenom de texter som finns i TB och välj ett ämne som intresserar er. Ni hittar olika förslag i klassbloggen och där ser ni även vilken grupp ni tillhör. Ni kan även komma med egna idéer, prata med mig i så fall. Förhoppningen är att det blir en naturlig spridning i klassen, men om flera grupper väljer samma område kommer jag delvis att styra ert val.
 • Berätta för mig vad ni valt. Dela upp arbetet mellan er, men tänk på att ni även skall kunna redogöra för det som de andra i gruppen pratar om. Om man är sjuk eller borta någon lektion ansvarar man för att ta igen missad tid hemma eller på läxhjälpen. Använd engelska som arbetsspråk när ni jobbar på lektionerna.
 • Begränsa ert arbete. Skriv ner några frågor ni vill hitta svaret på innan ni börjar söka efter fakta.
 • Sök efter texter och fakta på engelska.
 • Se till att alltid anteckna när ni läser texter, för att sedan sammanställa den information ni samlat in.
 • Gör en egen gloslista där du skriver upp nya ord allt eftersom du stöter på dem. Var också beredd att förklara svåra ord du använder i redovisningen så att alla förstår.
 • Var beredd att redogöra för var ni har hittat faktan, skriv ner de källor ni använt.
 • Förbered er väl inför redovisningen genom att repetera och träna på vad ni skall säga. Redovisningen bör vara ca. 5-15 minuter lång (per grupp).

 

Du hittar en mer detaljerad veckoplanering i klassbloggen. 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter -  du visar att du förstår genom att besvara frågor kring innehållet i texter och hörövningar och genom att delta i diskussioner kring det vi läser och lyssnar på. Du väljer egna texter och visar att du kan använda innehållet i egen produktion.
 •  formulera sig och kommunicera i tal och skrift - vi pratar engelska, både i helklass och i smågrupper. Din muntliga förmåga kommer framför allt att bedömas i den muntliga redovisningen.  
 •  använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd – t.ex genom omformuleringar, frågor och förklaringar när språket inte räcker till.
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang – t.ex. genom att förstå skillnaden hur man uttrycker sig formellt eller när man pratar med en kompis.
 •  reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används - ni visar att ni fått fördjupade kunskaper inom ert ämnesområde om USA.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: