Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska fåglar runt vår skola

Skapad 2016-04-26 08:34 i Apalbyskolan Västerås Stad
Vi lär känna svenska fåglar i vår närmiljö.
Grundskola 4 – 6 Biologi

Vi studerar fåglarna i vår närmiljö och lär oss om deras uppbyggnad och läten och lär oss namnge de 10 vanligaste fåglarna i Sverige.

Innehåll

Fåglar i Sverige

Övergripade mål och läroplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Konkretiserade mål för eleverna

Du ska kunna namnge 5 vanliga fåglar i Sverige samt känna till deras läte

Du ska kunna namnge och peka ut 5 av en fågels kroppsdelar

Du ska göra ett fördjupnings arbete om valfri fågel i vår närmiljö runt skolan.

Du ska delta i en fågelskådning runt skolan.

Du ska lämna in ditt arbete den ....

 

 

Arbetssätt - undervisningens innehåll

Vi kommer att:

 • se på film
 • läsa texter
 • arbeta med självständigt arbete där du söker fakta och ritar bilder
 • skriva egna texter och göra ett snyggt arbete med bilder
 • fågelskådning med kikare
 • studiebesök på Asköviken

Bedömning och ev. matriser

Vi kommer att bedöma din förmåga att

 • använda dina kunskaper för att läsa texter, se på film och använda sig av kunskaperna för att skriva egna texter och och delta i diskussioner.
 • använda bilogiska begrepp för att beskriva saker.
 • kunna arbeta självständig samt kunna hålla deadline

Matriser

Bi
Kopia av Svenska fåglar runt vår skola

Nivå 1
Det är svårt för mig men jag kan med mycket stöd
Nivå 2
Jag kan själv men jag behöver lite stöd.
Nivå 3
Jag kan göra självständigt utan stöd.
Fågelarter
Jag känner till och kan namnge 5 vanliga svenska fåglar i Sverige.
Det är svårt för mig men jag kan med mycket stöd
Jag kan själv men jag behöver lite stöd.
Jag kan göra självständigt utan stöd.
Fågeldelar
Jag kan peka ut och namnge 5 delar på en fågel.
Det är svårt för mig men jag kan med mycket stöd
Jag kan själv men jag behöver lite stöd.
Jag kan göra självständigt utan stöd.
Begrepp
Kunna orden häcka, näringskedja, naturreservat, art, ryggradsdjur, ruvar, stannfåglar. bo.
Det är svårt för mig men jag kan med mycket stöd
Jag kan själv men jag behöver lite stöd.
Jag kan göra självständigt utan stöd.
Läten
Jag känner till de 5 vanligaste läten uggla, gök, hackspett, näktergal och koltrast.
Det är svårt för mig men jag kan med mycket stöd
Jag kan själv men jag behöver lite stöd.
Jag kan göra självständigt utan stöd.
Arbetet
Tankekarta Faktatext Bilder
Det är svårt för mig men jag kan med mycket stöd
Jag kan själv men jag behöver lite stöd.
Jag kan göra självständigt utan stöd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: