Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ensemblespel åk 9

Skapad 2016-04-26 08:54 i Gillboskolan Sollentuna
Grundskola 9 Musik

Gruppuppgift: Ni ska under vecka 14-22 spela i grupp på piano, gitarr, bas och/eller trummor. Vecka 23 blir det uppspel för de andra.

Låtarna har jag valt, du väljer vilket instrument du vill fördjupa dig på. 

Innehåll

L Förmågor från ämnets syfte i läroplanen som ingår och ska utvecklas inom arbetsområdet:

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

L Centralt innehåll som ingår i arbetsområdet:


Kopplingar till läroplan

 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.

L Bedömning (konkretisering av kunskapskrav)

Jag bedömer under lektionerna, i uppspelet och via utvärdering:

 • Hur det låter när ni spelar tillsammans (timing)
 • Hur du spelar på ditt instrument (skicklinghet, teknik)
 • Hur du kan utvärdera din musikaliska utveckling under högstadiet

 

L Hur är eleverna med och påverkar och har inflytande inom arbetsområdet

Inledningsvis väljer ni vilket instrument ni vill fördjupa er på och vilken nivå ni vill jobba på. Efter detta görs gruppindelningarna av läraren.

Alla gruppmedlemmar har ansvar för att se till att arbetet går framåt och ska hjälpas åt för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. 

Ni väljer hur ni vill utforma er slutversion av låten.

L Inom URO arbetar alla med ett språkutvecklande arbetssätt genom kända strategier

 • Förklara ord och begrepp
 • Förkunskaper innan ett arbetsområde påbörjas
 • Ge både muntlig och skriftlig instruktion
 • Förklara på olika sätt
 • Använda visuellt stöd
 • Konkretisera innehåll

L+E Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna:

 1. Öva på lektionerna i de grupper ni blivit indelade i. Försök att komma så långt ni kan med hjälp av varandra. Fastnar ni helt så ber ni läraren om hjälp. Ni har stöd av det notblad ni fått och får använda er av de not- och ackordmallar ni har sedan tidigare i era pärmar.

 2. Arrangera låten i gruppen efter era egna idéer - det behöver/ska inte låta som orginalet. Ni har helt fria händer. Viktigt att alla är med i processen!

 3. Visa upp låten för de andra på musiklektionen vecka 23.

Jag finns med och hjälper er där det behövs, men vill att ni tar så mycket eget ansvar som möjligt. Jag kommer i första hand att gå runt i grupperna och lyssna på hur ert samarbete och samspel fungerar, även det individuella spelet förstås.

L+E Utvärdering av arbetsområdet

Kontinuerlig feedback ges under lektionerna både på enskilda moment och gruppmoment. Helene filmar gruppernas resultat v 23 för bedömning.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: