Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets utveckling

Skapad 2016-04-26 11:19 i Sörviks skola Ludvika
Syftet är att eleven ska få en större förståelse för livets utveckling på jorden. De ska kunna ge exempel på hur djur och växter i världen är anpassade till sin miljö. Få inblick i hur djur och växter är ordnade och grupperade efter olika egenskaper. Veta att människan är en del av livets utveckling och att livet utvecklas hela tiden! Planeringen är gjord utifrån läromedlet "Koll på NO Biologi, Fysik och Kemi 6" från Sanoma.
Grundskola 6 Biologi

Från det att tiden på jorden startade, för ungefär 3,5 miljarder år sedan, har det utvecklats många olika djur och växter. Dessa har fått anpassa sig till olika livsmiljöer för att kunna överleva. Hur det hela gått till och vilken roll människan har får du lära dig om i detta kapitel.

 

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din...

begreppsliga förmåga

 • förstå och använda begrepp inom biologi som handlar om livets utveckling och anpassningar i naturen

analysförmåga

 • beskriva och förklara hur saker hänger ihop i naturen och samhället

 

Mål

 När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 • veta mer om hur livet har utvecklats.
 • förstå att livet utvecklas hela tiden, även idag och i morgon
 • känna till att människan ingår i livets utveckling
 • kunna ge exempel på hur man kan sortera olika djur
 • känna till vem Charles Darwin och Carl von Linné var.

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Arbetssätt

Du får möjlighet att utveckla dina förmågor genom olika arbetssätt. Vi kommer att...

 • ha lärarledda genomgångar och gruppdiskussioner där vi pratar både om livets utveckling på jorden och anpassningar i naturen.
 • läsa om arbetsområdet
 • Skriva en kort faktatext om ett utdött djur
 • Skriva ett Personporträtt om Carles Darwin eller Carl von Linné
 • Arbetsblad - "Har du koll på livets utveckling?"
 • Diagnos 3 - "Livets utveckling"

 

 

Detta kommer att bedömas...

Efter att vi har jobbat med kapitlet kommer du att få visa:

  

 • vad du vet om hur livet har utvecklats.
 • att du förstå att livet utvecklas hela tiden, även idag och i morgon.
 • känner till att människan ingår i livets utveckling
 • kan ge exempel på hur man kan sortera olika djur
 • att du känner till vem Charles Darwin och Carl von Linné var.

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Bi  E 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Bi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
 • Bi  E 6
  Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  E 6
  Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
 • Bi  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
 • Bi  A 6
  Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Uppgifter

 • Skriva ett Porträtt om Charles Darwin eller Carl von Linné

 • Utdöda djur

 • Har du koll på livets utveckling?

 • Diagnos 3

Matriser

Bi
Diagnos 3 - Livets utveckling

Uppgift 1 till 6

Består utav faktafrågor, ibland får du alternativ och ibland behöver du beskriva olika biologibegrepp.
F
E
C
Ny nivå
Fråga 1-6
Du har inte visat att du har tillräckliga kunskaper om livets utveckling för att få godkänt på del 1
Du har visat att du har tillräckliga kunskaper om livets utveckling, du har tillräckligt med rätt på del 1.
Du har visat att du har stor kunskap om livets utveckling, du har nästan alla rätt på del 1
Du har visat att du har mycket stor kunskap om livets utveckling, du har alla rätt på del 1.

Uppgift 7-9

Här får du chansen att visa att du kan beskriva och förklara mer utförligt kring livets utveckling.
F
E
C
Ny nivå
Förklara och beskriva
Fråga 7 Fossilfynd är viktiga för forskning om livets utveckling. Förklara varför.
Du ger en felaktig förklaring
Du ger en enklare förklaring med hjälp av ett exempel.
Du visar förståelse genom att använda exempel i förklaringar.
Förklara och beskriva
Fråga 8 Beskriv tre skillnader mellan djurgrupperna däggdjur och kräldjur. Använd följande ord: växelvarm, jämnvarm, dia, ägg
Du kan inte nämna minst två skillnader mellan däggdjur och kräldjur, och dina förklaringar är inte godtagbara och du kan inte ge exempel i beskrivning.
Du kan nämna två korrekta skillnader mellan däggdjur och kräldjur, med godtagbara förklaringar, och kan ge exempel i beskrivning.
Du kan nämna alla skillnader och visar förståelse genom att använda exempel i förklaringar. Du använder begrepp och termer i beskrivningar.
Förklara och beskriva
Fråga 9 På savannen betar... Efter flera hundra år var det flest hjortdjur med längre hals på savannen. Förklara varför det blev så.
Du kopplar inte samman föda och längden på hals.
Du kopplar samman föda och längden på hals.
Du kopplar samman föda och längden på hals samt förökning.
Ditt svar innehåller en förklaring om samband mellan förökning och vidare generationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: