Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Robin Hood

Skapad 2016-04-26 11:22 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Listening and reading and project
Grundskola 7 Engelska

The story of Robin Hood is very famous. Robin Hood robbed rich people and gave the money to the poor people. He loved adventure! But who was he really?

 

Innehåll

Book and Film

Compare the book and the film. Find as many differences as you can.
1. Compare the beginning of the movie and the book. How does the book start? How does the movie start?
2. How is Robin introduced in the book compared to the movie?

3. How was the main characters introduced in the film compared to the book?

4. Which events were told in the book and which were told in the film?

5. Was the film like you expected? Why? Why not?

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • En  E 9
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
 • En  E 9
  Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 9
  I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  E 9
  I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  E 9
  Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Matriser

En
Engelska 7-9: kunskapsmatris vt-2016

Hörförståelse

F
E
D
C
B
A
Förstå talad engelska
Du kan förstå det mesta av innehållet och förstår tydliga detaljer av vad som sägs i engelska som talas lagom fort.
Du kan förstå det mesta av innehållet och förstår viktiga detaljer i det som sägs i engelska som talas lagom fort.
Du kan förstå både helhet och detaljer i engelska som talas lagom fort.
Följa talade instruktioner
Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Redogöra, diskutera & agera talad engelska
Du kan på ett enkelt sätt beskriva, diskutera och kommentera innehåll och detaljer i talad engelska.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva, diskutera och kommentera innehåll och detaljer i talad engelska.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva, diskutera och kommentera innehåll och detaljer i talad engelska.

Läsförståelse

F
E
D
C
B
A
Förstå läst text
Du kan förstå det mesta av innehållet i olika typer av texter. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå det mesta av innehållet i olika typer av texter. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Du kan förstå både helhet och detaljer i olika typer av texter.
Följa lästa instruktioner
Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Redogöra, diskutera & agera läst text
Du kan på ett enkelt sätt beskriva, diskutera och kommentera sätt innehåll och detaljer i texter.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva, diskutera och kommentera innehåll och detaljer i texter.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva, diskutera och kommentera innehåll och detaljer i texter.

Skriva

F
E
D
C
B
A
Uttrycka sig skriftligt
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett ganska bra sätt till de som läser, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett ganska bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver till andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett mycket bra sätt till de som läser, till budskapet och till situationen.
Formulera sig i skrift
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika slags texter.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika slags texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: