Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

test

Skapad 2016-04-26 11:22 i PARTILLE GYMNASIUM Partille
Gymnasieskola 1 – 3 Bygg och anläggning

Som florist arbetar du med levande material för att skapa vackra buketter, dekorationer, brud- och begravningsarbeten med mera. Färg och form är viktigt, liksom känsla för olika material och miljöer. Det är ett kreativt yrke som kräver både intresse och praktisk skicklighet. Du studerar bland annat botanik, växtkunskap, exponering, försäljning och service. Under din APU kommer ni att få feedback av din handledare.

Innehåll

Uppdrag

Undervisningen i ämnet hantverk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  • Kunskaper om och färdigheter i att utföra service och försäljning.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid målinriktad tillverkning, försäljning och service i olika sammanhang. I samband med det behandlas målgrupper, kundsamtal och behovsanalys.

 Kunskapskrav:

E: 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

C:

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller servicesituationer, tar egna initiativ samt motiverar utförligt sitt agerande.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

A:

Eleven agerar kundorienterat i nya försäljnings- eller servicesituationer, tar egna initiativ samt motiverar utförligt och nyanserat sitt agerande och ger förslag på alternativa tillvägagångssätt i agerandet.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Uppgifter

  • blommor

Matriser

Byg
eng

Bedömningsaspekter

---> kkkk
--->
--->
--->
Förmedla innehåll
- formulerar och uttrycker egna åsikter
Uttrycker inga egna åsikter mmmmm
Gör ett försök att uttrycka egna åsikter.
Formulerar och uttrycker egna åsikter
Formulerar och uttrycker egna åsikter med förklaringar och motiveringar
- skriver personligt och engagerande
Förmedlar uppgiftens innehåll
Förmedlar uppgiftens innehåll och gör ett försök att skriva personligt
Förmedlar uppgiftens innehåll och skriver delvis personligt och engagerande
Förmedlar uppgiftens innehåll och skriver personligt och engagerande
Skriva strukturerat och samman-hängande
- struktur
Texten saknar en röd tråd
I texten finns försök till en röd tråd
Texten är till stor del strukturerad och har en röd tråd
Texten är strukturerad och sammanhängande med en tydlig röd tråd
- vokabulär, idiomatik
Använder ett enkelt språk
Använder ett varierat språk och vissa idiomatiska uttryck
Använder ett mycket varierat språk och behärskar idiomatiska uttryck
- grammatik, stavning
Skriver fullständiga meningar Gör många stavfel som stör kommunikationen
Skriver fullständiga meningar och visar på en viss användning av grammatiska regler Stavningen stör inte kommunika-tionen
Skriver fullständiga meningar med korrekt ordföljd och använder grammatikens regler
Skriver fullständiga meningar med korrekt ordföljd och behärskar till stor del grammatikens regler
Använda strategier för att lösa språkliga problem
- anpassar språket till målspråkslandet
Texten är inte anpassad till mottagaren
Gör ett försök att anpassa texten till mottagaren
Texten är till viss del anpassad till mottagaren
Uttrycker sig varierat och anpassar texten till mottagaren
- använder om-formuleringar
Använder inte omformuleringar
Använder om-formuleringar till viss del för att överbrygga språkliga problem
Använder omformuleringar för att överbrygga språkliga problem

Byg
eng

Bedömningsaspekter

---> kkkk
--->
--->
--->
Förmedla innehåll
- formulerar och uttrycker egna åsikter
Uttrycker inga egna åsikter mmmmm
Gör ett försök att uttrycka egna åsikter.
Formulerar och uttrycker egna åsikter
Formulerar och uttrycker egna åsikter med förklaringar och motiveringar
- skriver personligt och engagerande
Förmedlar uppgiftens innehåll
Förmedlar uppgiftens innehåll och gör ett försök att skriva personligt
Förmedlar uppgiftens innehåll och skriver delvis personligt och engagerande
Förmedlar uppgiftens innehåll och skriver personligt och engagerande
Skriva strukturerat och samman-hängande
- struktur
Texten saknar en röd tråd
I texten finns försök till en röd tråd
Texten är till stor del strukturerad och har en röd tråd
Texten är strukturerad och sammanhängande med en tydlig röd tråd
- vokabulär, idiomatik
Använder ett enkelt språk
Använder ett varierat språk och vissa idiomatiska uttryck
Använder ett mycket varierat språk och behärskar idiomatiska uttryck
- grammatik, stavning
Skriver fullständiga meningar Gör många stavfel som stör kommunikationen
Skriver fullständiga meningar och visar på en viss användning av grammatiska regler Stavningen stör inte kommunika-tionen
Skriver fullständiga meningar med korrekt ordföljd och använder grammatikens regler
Skriver fullständiga meningar med korrekt ordföljd och behärskar till stor del grammatikens regler
Använda strategier för att lösa språkliga problem
- anpassar språket till målspråkslandet
Texten är inte anpassad till mottagaren
Gör ett försök att anpassa texten till mottagaren
Texten är till viss del anpassad till mottagaren
Uttrycker sig varierat och anpassar texten till mottagaren
- använder om-formuleringar
Använder inte omformuleringar
Använder om-formuleringar till viss del för att överbrygga språkliga problem
Använder omformuleringar för att överbrygga språkliga problem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: