Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi; cellen, cellandning, fotosyntes, hormoner åk 7 vt 2016

Skapad 2016-04-26 11:29 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Grundskola 7 Biologi
...

Innehåll

Avsnitt 1

PLANERING BIOLOGI

cellen, cellandning, fotosyntes, hormoner, åk 7 vt 2016     Lärare: Eva Åkerström

 Vad vi ska lära oss?

 • Cellen är alla levande organismers minsta byggsten
 • Att det finns encelliga och flercelliga organismer, encelliga organismer kan vara med eller utan cellkärna
 • hur stor en cell är (0,1 – 0,01 mm)
 • Djurcellens och växtcellens uppbyggnad samt vad som skiljer dem åt
 • De olika celldelarnas funktion och samarbete
 • Olika typer av celler, deras livslängd och nybildning
 • Olika typer av celler bildar olika vävnader och organ
 • Olika organ bildar organsystem. Organsystemens funktion i stort
 • Hur celler kommunicerar/meddelar sig med varandra
 • Stamceller; deras funktion och betydelse
 • vad cancer är, behandling och orsaker
 • Hur fotosyntesen fungerar (koldioxid + vatten + solenergi → druvsocker + syre)
 • Vad kärl och klyvöppningar är och vilken funktion de har
 • Druvsockrets betydelse samt att druvsocker bildar långa kedjor (kolhydrater, stärkelse, cellulosa)
 • Växter behöver olika mineraler för att bilda proteiner, vitaminer, fetter
 • Vetenskapsteori: Helmonts experiment
 • Hur cellandningen/förbränningen fungerar (druvsocker + syre → koldioxid + energi + vatten)
 • Förbränning av andra material fungerar på samma sätt som cellandningen (behövs brännbart material, syre och värme)
 • Vad hormoner är (kemiska ämnen som bildas i olika körtlar) och att de transporteras med blodet till olika målceller
 • olika körtlar, deras funktion och vilket/vilka hormoner de tillverkar
 • olika hormoner och vilken funktion dessa har
 • körtlarnas sjukdomar
 • hormonets väg från körtel in i cellen

Hur ska vi lära oss detta?

 • Biologiboken Spektrum s 13-14, 228-237, 42-51, 296-299
 • Powerpointpresentation
 • Laborationer
 • Filmer 

Hur får du visa vad du kan?

 • Skriftliga läxförhör
 • Laborationer med laborationsrapport
 • Skriftligt prov 

Tips: hur skall du läsa till prov?

 • Använd planeringen, där står allt som du skall kunna
 • Gå igenom målen punkt för punkt och pricka av att du kan dem.
 • Svaren finns i powerpointen, dina anteckningar, laborationsrapporter samt i läroboken.
 • Svara på testa-dig-själv-frågorna som tar upp det mesta som du skall kunna
 • Läs sammanfattningarna som finns i slutet av varje kapitel (gula sidor) 

Planering

Om du missar någon lektion ligger det på ditt ansvar att ta reda på av läraren eller kompisar vad vi har gjort samt ta del av anteckningar, laborationer eller genomgångar som gjordes på lektionen.

Lekt

 

datum

Genomgång lärobok

Frågor

Laborationer/filmer

1

 

1.2 Forskning gav ny syn på livet s 13-14

6.1 Celler i samarbete s 230-235

 

 

 

 

 

Lab: undersöka olika cellpreparat i mikroskop

 

U Utflykter till livets kärna: Cellstaden 7 min

U Utflykter till livets kärna: Fabrikerna 7 min

 

2

 

 

6.1 Celler i samarbete s 230-235

 

s 235

 

Lab: cellmembranets genomsläpplighet

 

3

 

Läxförhör cellen, organ och kommunikation

 

Cancer – okontrollerad celldelning s 336 samt stamceller s 236-237

 

 

 

U Här stoppas cancern 8 min

 

4

 

2.1 Fotosyntesen fångar in solenergin s 44-47

 

 

 

s 47

 

D1420 Fotosyntesen, en livsviktig process 18 min

 

Lab: undersöka klyvöppningar och kloroplaster

5

 

 

2.2 Förbränningen frigör energi s 48-51

 

s 51

D291 Fotosyntesen – en livsviktig process del 2 och 3

 

Lab: Undersöka växternas transportsystem

 

6

 

Läxförhör förbränning & fotosyntes

 

7.6 Hormoner är kemiska budbärare s 296-299

 

 

 

s 299

D1065 Hormoner och att leva med diabetes 33min

 

7

 

 

Reservtid - Repetition

 

D1243 Cellen I 35 min

Lab: jästarbetarna

8

 

PROV

 

 

 

 

Kunskapskrav

Betyg

E

C

A

Diskussioner/

reflektioner

Du kan samtala om och ge exempel på sådant som i huvudsak hör till arbetsområdet.

 

Du kan skilja fakta från värderingar med enkla motiveringar.

Du kan förklara och koppla ihop delar till helheter, som för diskussionerna framåt.

 

Du kan skilja fakta från värderingar med utvecklade motiveringar.

Du kan förklara och visa på generella drag som för diskussionerna framåt och fördjupar dem.

 

Du kan skilja fakta från värderingar med välutvecklade motiveringar.

Laborationer

Du kan genomföra undersökningar enligt givna instruktioner och använder utrustningen på ett säkert och i stora drag fungerande sätt.

Du kan genomföra undersökningar enligt givna instruktioner och använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Du kan genomföra undersökningar enligt givna instruktioner och använder utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Laborations-planering och laborations-rapporter

Du kan skriva en enkel laborationsrapport som innehåller uppgift, hypotes, riskbedömning, felkällor, utförande, resultat och slutsats.

Du kan skriva en utvecklad laborationsrapport som innehåller uppgift, hypotes, riskbedömning, felkällor, utförande, resultat och en slutsats som ger förslag på förbättringar.

Du kan skriva en välutvecklad laborationsrapport som innehåller uppgift, hypotes, riskbedömning, felkällor, utförande, resultat och en slutsats med resonemang kring möjliga felkällor samt förslag på nya frågeställningar att undersöka.

Läxförhör/

Prov

Du ska ha grundläggande kunskaper om de punkter som beskrivs under ”Vad ska lära oss?”

Du kan ge exempel på och beskriva några naturvetenskapliga upptäckter som har betydelse för människan.

Utöver kraven för E ska du ha goda kunskaper om de punkter som beskrivs under ”Vad ska vi lära oss?”

Du kan förklara och visa på samband mellan några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människan.

Utöver kraven för C ska du ha mycket goda kunskaper om de punkter som beskrivs under ”Vad ska vi lära oss?”

 

Du kan förklara och generalisera kring några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människan.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: