Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7 - Bråk och procent, v 9 - 18

Skapad 2016-04-26 11:57 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Planering av bråk och procent i Formula 7.
Grundskola 7 Matematik

Bråk och procent är kanske det vi oftast kommer i kontakt med genom att t ex dela upp lottvinster, räntor på banken, reor när vi handlar, när vi gör jämförelser och undersöker förändringar.

Innehåll

Syfte för arbetsområdet

Förmågor vi tränar
• Problemlösning, formulera och lösa
• Resonemang, föra och följa
• Kommunikation, argumentera och redogöra
• Metodval och rutin, välja och använda
• Begrepp, använda och analysera

Undervisningens innehåll:

 • bråkform-blandad form
 • rita och läsa av bilder/tallinjer i bråkform
 • förlänga och förkorta, samma bråk med olika namn
 • växla mellan bråkform, procentform och decimalform
 • jämföra bråk
 • bråkdel av helheter
 • addition och subtraktion av bråk
 • beräkna andel i procent
 • höjning och sänkning i procent
 • antal procent av en mängd
 • mer än 100%
 • beräkna de hela när du vet en andel
 • jämförelser
 • problemlösning
 • resonemang
 • redovisning

Undervisningens innehåll:

Planeringen ligger på bloggen.

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt under lektionerna, diagnoserna, muntligt, redovisningar, använda olika metoder, användning av nya begrepp och förmågan att lösa problem.

Avslutande matematikprov och muntliga inspelningar.

Matriser

Ma

=>
=>
=>
Problemlösningsförmåga
bidrar till att formulera förslag på lösningar löser rutinuppgifter med tillfredställande resultat utan större systematiska fel arbetar i välkända sammanhang
formulerar i stort sett genomförbara och till viss del anpassade förslag på lösningar löser rutinuppgifter med gott resultat så att svaren med få undantag blir rätt kan arbeta i bekanta sammanhang
formulerar korrekta och välanpassade förslag på lösningar löser rutinuppgifter med mycket gott resultat både säkert och effektivt använder säkert kunskaper i nya sammanhang
Metodförmåga
en i huvudsak fungerande metod som ger en rimlig lösning bidrar till att ge alternativa förslag till lösningar
ändamålsenliga metoder som ger korrekt fungerande lösning ger något förslag till lösningsmetod
ändamålsenliga och effektiva metoder som ger korrekt lösning ger flera fungerande förslag till lösningar
Begreppsförmåga
beskriver begrepp på ett övergripande sätt så att du visar att du har förstått kan växla uttrycksform för enkla resonemang kring samband
beskriver begrepp på ett relativt väl fungerande sätt så att det inte kan misstolkas växlar mellan olika uttrycksformer för utvecklade resonemang kring samband
beskriver begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande och generellt sätt uttrycker sig på flera sätt för välutvecklade resonemang kring samband och hur begrepp relaterar till varandra
Kommunikationsförmåga
(symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer) - redogöra - samtala - framföra och bemöta argument
använder delvis ett matematiskt språk muntligt och skriftligt
använder språket ändamålsenligt muntligt och skriftligt
använder språket ändamålsenligt och effektivt muntligt och skriftligt
Resonemangsförmåga
för till viss del resonemangen framåt kan på uppmaning föra enkla resonemang om lösningars rimlighet
för resonemangen framåt kan på uppmaning föra utvecklade resonemang och kan motivera lösningars rimlighet
för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem för väl underbyggda resonemang om lösningars rimlighet i alla situationer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: