Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vincent van Gogh

Skapad 2016-04-26 12:23 i Ingaredsskolan Alingsås
Arbete med konstnären Vincent van Gogh och hans målningar för att sedan måla en bild i hans anda.
Grundskola 5 – 6 Bild
...

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi lär känna konstnären Vincent van Gogh med hjälp av film, böcker och hans konstverk. Vi undersöker tillsammans några olika konstverk av honom. Vi provar på att framställa en bild utifrån hans sätt att måla. Vi arbetar med hur man tolkar bilder.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Mål

Känna till en bildkonstnär och hans verk Kunna ta intiativ och ansvar samt arbetar självständigt. Kunna göra en skiss för att sedan måla en bild. Kunna analysera och tolka bilder.

Undervisning och arbetsformer

Vi har en Grey Of The Day om Vincent van Gogh.

Vi ser på ett bildspel med många kända målningar av konstnären.

Vi ser sedan en film om Vincent van Gogh och diskuterar vad vi fått veta.

Vi tittar igen på målningar och ser några typsika kännetecken. Eleverna väljer vad och hur de ska måla och gör en skiss för att sedan måla replikerna med flaskfärger denna gången.

Vi tittar på målningar och tolkar tillsammans bilderna. När elevernas bilder börjar bli klara får de i grupp tolka några av Vincent van Goghs målningar.

Bedömning

Matriser

Bl
Van Gogh

Kommunicera med bild för att uttrycka budskap

F
Kunskapskrav för betyget E i årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 6
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett **enkelt** bildspråk och **delvis** genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett **utvecklat** bildspråk och **relativt väl** genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett **välutvecklat** bildspråk och **väl** genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

F
Kunskapskrav för betyget E i årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 6
Redskap för bildframställning
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i **huvudsak fungerande** sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett **relativt väl fungerande och varierat** sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett **väl fungerande, varierat och idérikt sätt** för att skapa olika uttryck.
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett **väl** fungerande sätt.

Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

F
Kunskapskrav för betyget E i årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 6
Eleven kan i det bildskapande arbetet **bidra till att utveckla** idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet **utveckla delvis egna** idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial
Eleven kan i det bildskapande arbetet **utveckla egna** idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Under arbetsprocessen **bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt**.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt**.
Eleven kan presentera sina bilder med **viss** anpassning till syfte och sammanhang
Eleven kan presentera sina bilder med **relativt god** anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med **god** anpassning till syfte och sammanhang.
Bedöma
Eleven kan ge **enkla** omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan ge **utvecklade** omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan ge **välutvecklade** omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

F
Kunskapskrav för betyget E i årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 6
Eleven kan föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer
Eleven kan föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika från olika tider och kulturer.
Eleven kan föra **utvecklade och väl** underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer.
Eleven gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: