Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering elektronik åk 8 VT16, Tunaskolan

Skapad 2016-04-26 12:45 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Teknik

Genom att lära dig om teknik ska du utveckla ditt tekniska kunnande och din tekniska medvetenhet så att du kan orientera dig och agera i en teknikintensiv omvärld. Planering av arbetsperioden, 6 lektioner á 70 min. Under perioden skrivs en loggbok på arbetet.

Innehåll

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Arbetssätt och redovisningsform

Du arbetar med olika tekniska lösningar i ett kretskort.

Du kommer under arbetsprocessen att arbeta utifrån några av följande moment.

 • Funktion av ett krtskort.
 • Konstruktionsduglighet och kvalitet, t ex hållbarhet och utseende.
 • Dokumentation i form av loggbok, ritning och kopplingsschema.
 • Tekniska lösningar, t ex jämförelser mellan olika produkter av samma slag.

Arbetsprocessen bedöms efter avslutad period då loggboken lämnats in.

Visa din kunskap - Bedömning

Vid arbetsperiodens slut görs bedömning i matrisen här nedan.

Matriser

Tk
Matris teknik åk 7-9

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Tekniska behov
Identifiera problem och behov som kan lösas med elektroniska komponenter och utarbeta förslag till lösningar i samhället. Dokumentation i form av en loggbok där det finns ritningar, bilder och kopplingsschema som beskriver de olika delmomenten och laborationerna.
Skriver om enkla idéer och modeller i loggboken. Dokumenterar de olika laborationerna till viss del. Skriver endast enkelt i loggboken om arbetets gång och hur detta utvecklats under perioden.
Skriver om utvecklade idéer och modeller i loggboken. Dokumenterar de olika laborationerna med stöd i fakta. Skriver utvecklat i loggboken om arbetets gång och hur detta utvecklats under perioden.
Skriver om välutvecklade och genomarbetade idéer och modeller i loggboken. Välutvecklad dokumentation av de olika laborationerna med stöd av fakta. Skriver välutvecklat i loggboken om arbetets gång och hur detta utvecklats under perioden.
Tekniska lösningar
Teknisk lösning (ett kretskort) utifrån lödning, funktion och symmetri.
Har gjort lödningar som inte är symmetriska och väl täckande. Under 50% godkända. Har gjort ett fungerande kretskort som med hjälp fungerar.
Har till övervägande del gjort lödningar som är symmetriska och väl täckande. Över 50% godkända. Har gjort ett väl fungerande kretskort som utan hjälp fungerar felfritt.
– –
Tekniska begrepp
Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
Använder till viss del ämnesspecifika begrepp om komponenterna i loggboken.
Använder ämnesspecifika begrepp om komponenterna med relativt god säkerhet i loggboken.
Använder ämnesspecifika begrepp om komponenterna korrekt i loggboken.
Teknikutveckling
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om komponenterna och dess utveckling i loggboken.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om komponenterna och dess utveckling i loggboken.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om komponenterna och dess utveckling i loggboken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: