Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i vardagen

Skapad 2016-04-26 13:30 i Skiljebogruppen Västerås Stad
Mycket av den tekniska utrustning som omger oss i vardagen idag, tar vi för givet. Men hur gjorde man förr, innan alla dessa saker var uppfunna.
Grundskola 6 – 9 Teknik
...

Innehåll

Inledning, presentation av område och syfte (mål):

I dag tar vi för givet att datorn går igång när man slår på den. Vill man köpa en tidning kanske man cyklar eller till och med tar bilen, om man har körkort. Vill man ha kontakt med sin avlägsna släkting i Amerika, är det bara att ta upp mobilen och ringa och får kontakt i samma sekund. Förmågorna som eleven ska utveckla under detta område är:

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt i innehåll

Beroende på vad eleven väljer för "uppfinning" eller teknisk lösning, så kan olika punkter från det centrala innehållet passa. Här kan pedagog och elev ta fram detta tillsammans.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Bedömning

Jag kommer att bedöma elevens fyra förmågor som är beskrivna i inledningen. De olika nivåerna är beskrivna i matrisen

Undervisning och tillämpningsuppgift

Enskilt arbete där eleven ska välja en teknisk pryl eller teknisk lösning och skriva om den. Lämpliga frågeställningar som grund för detta arbete kan vara:                               

          -Vad används er tekniska pryl till och hur fungerar den ?

 • -Vilka delar finns och hur samverkar de?

  -Vilka olika material är den gjord av och varför är den gjord av detta/dessa material tror du?

  -Vem uppfann den och när?

  -Hur såg den ut från allra första början och hur ser den ut i dag ?
  Dvs hur har den utvecklats?

  -Hur har den påverkat individ, samhälle och miljö?

  -Hur har den påverkat människans levnadsvillkor, dvs. har livet blivit annorlunda (bättre eller sämre) av den här prylen? På vilket sätt i så fall?

  -Varför behöver man er tekniska pryl och hur tror ni att den kommer användas i framtiden ?

 

 

Mål från kap. 2

(Koppla i Unikum)

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Matriser

Tk
Tekniska lösningar i vardagen

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av fysikens begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av fysikens begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av fysikens begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion
Förändring över tid
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen
Konsekvenser av olika teknikval
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: