Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och teknik. Båtar/ vatten

Skapad 2016-04-26 13:35 i Gamla Förslöv F-6 Båstad
Vi startar temat genom att prata om båtar och vad som flyter och sjunker. Vi kommer sedan att utgå från elevernas intresse och nyfikenhet hur vi jobbar vidare med temat.
Grundskola F Teknik NO (år 1-3) Svenska

Målet med temat  är att du ska utveckla:

 • din förmåga att använda ord och begrepp som har med teknik och natur att göra. Tex flyta, sjunka, vikt och hypotes. 
 • din förmåga att resonera kring hur båtar kan flyta och hur de är konstrurerade. 
 • din förmåga att delta aktivt i undersökningar/experiment och dokumentera med bild, text och röst
 • din förmåga att kunna samarbeta med dina kompisar. 

 

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Hur:

 • Gör experiment. Vad flyter och vad sjunker. Hur kan vi göra för att leran ska flyta? 
 • tittar på filmer om båtar och vatten.
 • Konstrerar egna båtar av olika material för att sedan prova om de kan flyta.
 • Ställer hypoteser, 
 • Dokumneterar vårt arbete med hjälp av bild och film.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: