Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden år 2

Skapad 2016-04-26 13:51 i Rödsleskolan Oskarshamn
Grundskola F – 3 Svenska Musik NO (år 1-3)
...

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet Rymden är: 

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla perspektiv på utvecklingen av naturvetenskapens världsbild och ges inblick i hur naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt påverkar varandra.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

 

 

Arbetssätt och undervisning

Vad?

Vi kommer att lära oss om Big Bang, universum och vår galax Vintergatan.

Vi kommer att lära oss om solen, planeterna och månen, hur de rör sig i förhållande till varandra.

Vi kommer att lära oss om varför stjärnhimlen ser olika ut under olika årstider.

Vi kommer att lära oss om olika stjärnbilder och eleverna får lära sig sitt eget stjärntecken.

Vi kommer att lära oss om varför vi har årstider och hur det blir natt och dag.

Vi kommer att få höra om vad man förr i tiden hade för tankar och berättelser kring stjärnor och rymden.

Vi kommer att få lära oss om de första rymdresorna och hur astronauterna arbetar i rymden idag.

Hur?

Vi kommer läsa faktatexter och jämföra dem.

Vi kommer att skriva faktatexter tillsammans i grupp och enskilt.

Vi kommer att titta på film.

Vi kommer att sjunga rymdsånger.

Vi kommer att skriva egna faktatexter om planeterna i i-pad/book creator och redovisa muntligt.

 

Visa vad du lärt dig

Du kommer att få ett skriftligt prov där du visar vad du har lärt dig om rymden.

Du ska muntligt kunna berätta om hur det kommer sig att vi har årstider och hur solen och andra stjärnor, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra.

Du ska tillsammans med din grupp/kompis leta fakta om en planet. Den skriver ni i book creator på i-pad och redovisar för klassen.

Du samlar arbetet i en rymdbok.

Tidsram

Temat kommer att påbörjas vecka 3 och håller på i ca 10 veckor.

Bedömning

Jag kommer genom ett skriftligt prov bedöma vad du har lärt dig.

 Jag kommer bedöma din förmåga att presentera ett arbete för andra.

Jag kommer bedöma din förmåga att samarbeta med andra.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
 • NO   3
  Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: