Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen åk 8 vt. 2016

Skapad 2016-04-26 13:55 i Gantofta skola Helsingborg
En PP som berör ämnet Ekologi
Grundskola 7 – 9 Biologi

Vi jobbar med ekologi och olika begrepp som rör området. vi jobbar enskilt med tre olika inlämningsuppgifter och avslutar med ett prov.

Innehåll

Avsnitt 1

 

Tolkade och konkretiserade mål för undervisningen

När du har arbetat färdigt med detta området ska du kunna: - redogöra för begreppen fotosyntes, ekosystem, population och hur den varierar(orsaker), samhälle, näringskedja, näringsväv, ekologisk nisch, artrikedom, näringsrik respektive näringsfattig, anrikning och kretslopp. - kunna beskriva ett ekosystem i en skog, äng, sjö eller hav och hur organismerna i ekosystemet samverkar med varandra, samt kunna jämföra och se skillnader mellan jordens stora olika ekosystem. - kunna rita och beskriva vattnets kretslopp och kolets kretslopp.

Bedömning Vi kommer att bedöma: - Din förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp i diskussioner/skriftligt om hur ett ekosystem fungerar och hur människan kan påverka det. - Din förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp när du beskriver ovanstående konkretiserade mål. - Din förmåga att muntligt och skriftligt kunna analysera och dra egna slutsatser utifrån texter.

Undervisningen: Vi kommer att förklara centrala begrepp, analysera och diskutera. Du kommer att få besvara instuderingsfrågor där du själv kan välja svårighetsnivåer på frågorna. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner. Vi kommer att se filmer.

Du kommer att få övningar i att: - söka information - analysera och jämföra olika ekosystem.

Redovisning: Inlämningsarbete i form av instuderingsfrågor med tre svårighetsgrader, samt ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser

Bi
Kunskapskrav biologi

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
Diskussion
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
,
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Resonera
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beskriva
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: