Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - skriva

Skapad 2016-04-26 14:00 i Stenhamreskolan F-6 Freinet
Grundskola 1 Svenska
...

Innehåll

Syfte och mål

Syfte, vilka förmågor ska tränas:

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och

bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

 

Mål, ur centralt innehåll:

Under vårterminen kommer du att :

- arbeta med och lära dig alfabetet.

- lära dig att koppla samman ljud och bokstav,

- lära dig att forma bokstäverna, både stora och små.

- skriva meningar med stor bokstav i början, mellanrum mellan orden och punkt i

slutet.

- skriva enkla texter där ord och bild samspelar.

Arbetssätt

Arbetssätt:

Vi kommer jobba med en bokstav per vecka, både tillsammans och enskilt.

Vi kommer att skriva många gemensamma texter i klassen som du sedan ritar en

passande bild till. Många gånger utgår vi från en bild eller något vi arbetat med i

matte, no eller so och skriver några gemensamma meningar som du sedan skriver

av i din skrivbok.

Vi kommer att prata mycket om hur berättelser/sagor är uppbyggda med början,

mitten och slut.

Du kommer att få skriva egna sagor och skriva egna meningar till bilder.

Handstilen övar vi genom att du dels skriver varje bokstav många gånger i din

ABC-bok, men också genom att du skriver i ”Min handstilsbok”.

Alfabetsramsan och hur bokstäverna låter tränar tillsammans vi varje morgon i

samlingen.

Bedömning

Bedömning:

Jag kommer att läsa igenom alla dina sagor och texter och bedöma hur väl du

utvecklat din förmåga att:

- skriva meningar med stor bokstav, punkt och mellanrum mellan orden,

- skriva med tydlig handstil och

- att skriva en text där orden tydligt hör ihop med bilden.

Du kommer också att få visa mig att du kan vad varje bokstav heter och hur den

låter samt att du kan ”alfabetsramsan” utantill.

Matriser

Sv
Svenska - skriva

nybörjare
praktikant
gesäll
mästare
Skriva 1-4
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord.
Jag kan flera bokstäver och kan skriva ord och korta texter.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
Jag använder små, gemena, bokstäver i texten utom i början av en mening och i namn. Jag sätter ut punkt.
Skriva 5-8
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
Jag läser igenom och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs.
Jag använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning när jag skriver.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: