Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg LPP Teknik Lyftet åk 7 2016

Skapad 2016-04-26 14:12 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Att lösa en konstruktions uppgift tillsammans med en kamrat.
Grundskola 7 Teknik

Tekniska lösningar för alla möjliga uppgifter finner du ute i samhället. Dessa har utvecklats över tid för att underlätta människans arbete. Uppgiften är att tillsammans med en annan elev skapa en konstruktion som klarar en specifik uppdrag. Detta får ni på första lektionen.

Innehåll

Mål

 

MÅL

Utveckla din förmåga att

 • Ta dig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt
 • Utveckla tekniska idéer och lösningar
 • Dokumentera din konstruktion med hjälp av teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • Förstå hur vardagliga mekaniska föremål fungerar
 • Analysera drivkrafter bakom teknikutvecklingen och hur tekniken har förändrats över tid

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Arbetets innehåll

Ni kommer att bygga en konstruktion utav återvinnings material.  Ni kommer att ha ca 4-5 h på er att bygga och skriva en rapport.  

Kopplingar till läroplan

 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Arbetssätt och redovisningsform

Du tillverka en egen fysisk modell av din konstruktion. Du ska göra den av återvunnet material som du tar med dig hemifrån. Med hjälp av bild och text i ett i en key note ska vi kunna följa hur ert arbete utveclats. Glöm inte att motivera de val du gör. Visa din arbetsprocess genom att regelbundet ta foton och sätt in dem i din Key Note. 

Filma och förklara hur din konstruktion är tänkt att fungera.

Visa din kunskap - Bedömning

Du bedöms efter:

-funktion (lyftet ska kunna upprepas några gånger)
-utseende (design, välgjordhet)
-instruktionens kvalitet
-hur väl man följer förutsättningarna.

Reflektion

Du ska ställa dig följande frågor

 1. Tog jag reda på vad som skulle ingå i arbetet innan jag satte igång?
 2. Var jag aktiv under byggnationen?
 3. Hur självständig var jag i mitt arbete med min konstruktion?
 4. Var jag noga med dokumentationen?

Matriser

Tk
NF Kunskapstabell Teknik 7-9

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ej läst
Aspekt 3
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Aspekt 4
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Aspekt 5
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: