Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion år 2

Skapad 2016-04-26 14:31 i Västerholm Grundskolor
Religion åk 2 VT-16
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Teknik Religionskunskap Svenska som andraspråk Svenska
...

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbeta är att du ska känna till de fem stora världsreligionerna. Du ska även ha förståelse för varför religioner finns och att det finns väldigt många olika sätt att se världen. 

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Så här ska vi arbeta

Du får lära dig om religion genom film, text, besök och praktiskt skapande.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du ska visa dig vad du lärt dig genom att aktivt delta i diskussioner och samtal, skriva texter, måla bilder och skapa olika saker.

Kunskapskrav

Antingen kopplas kunskapskrav eller läggs matris in.

Matriser

Re Sv Tk SO SvA
Religion

Religion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Allmänt
Du ska känna till att det finns olika religioner och veta vad en religion är.
Du ska kunna reflektera kring olika religioners likheter och skillnader.
Du ska kunna reflektera kring hur religioner påverkar människan.
De fem stora
Du känner till de fem största religionerna.
Du känner till några kännetecken, t.ex. symbol, högtid, central berättelse, ur de religionerna.
Sverige
Du känner till att kristendomen spelat stor roll i Sverige.
Myter
Du känner till några skapelsemyter från olika religioner.
Mänskliga rättigheter
Du vet att alla människor är lika mycket värda oavsett vilken religion de har.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: